AAU logo

Tysk sprog

Grammatik og sprogbeskrivelse II og skriftlig sprogproduktion II - Enkeltfag

Grammatik og sprogbeskrivelse II og skriftlig sprogproduktion II byder på videregående studier i tysk grammatik med særligt henblik på syntaks, morfologi og leksis og på praktisk og teoretisk arbejde med skriftlig udtryksfærdighed på tysk: oversættelse fra dansk til tysk, fra tysk til dansk og fri fremstilling på tysk.

Enkeltfaget er meget øvelsesorienteret, både med henblik på beskrivelse og analyse af grammatiske strukturer og med henblik på oversættelse til og fra tysk.

Enkeltfaget forudsætter, at de studerende har et godt kendskab til grammatisk terminologi samt overblik over den tyske grammatik på et elementært niveau. Enkeltfagets formål er at give den studerende overblik over tysk syntaks og morfologi på et teoretisk grundlag og at kunne bruge og formidle denne viden i praksis.  

  • Indsigt i det tyske sprogs opbygning og i centrale områder af den tyske grammatik
  • Færdighed i at beskrive grundlæggende forskelle mellem det tyske og det danske sprogs struktur og semantik
  • Færdighed i at beskrive grammatiske fænomener og problemstillinger i tyske tekster
  • Færdighed i at anvende viden om tysk grammatik i praktisk sprogbrug

Den sammenhængende forståelse af det grammatiske stof skal selvfølgelig ikke ses isoleret fra praktisk sprogbrug. Som et vigtigt element vil der indgå analyse af tekster, hvor den enkeltes evne til at anvende den opnåede indsigt på konkret sprogbrug opøves. Til opøvelse af sproglig korrekthed er der udformet et onlinekursus med øvelser inden for en række grammatiske emner, der skal understøtte den studerendes sprogfærdighed.

Beherskelse af grammatisk terminologi og forståelse af det grammatiske system på tysk (og på dansk) er vigtige forudsætninger for selv at kunne udarbejde kvalificerede oversættelser. Der er en arbejdsdeling mellem Grammatik og sprogbeskrivelse og Skriftlig sprogproduktion, idet førstnævnte primært satser på at oparbejde grammatikforståelse hos den studerende, mens den studerende i Skriftlig sprogproduktion skal vise, at denne grammatikforståelse kan omsættes til egen korrekt sprogproduktion.

Udbytte

At kunne overføre teoretisk grammatik viden til praktisk skriftlig sprogproduktion og

at kunne udtrykke sig på et sprogligt og indholdsmæssigt nuanceret, kommunikativt velfungerende tysk skriftsprog uden eller kun med få basale grammatiske fejl.

Seminardatoer

I starten af hvert semester (august/september og januar/februar) afholdes et weekendseminar i Aalborg med forelæsninger, vejledning, sprogfærdighedstræning m.m. Fra Aalborg Universitet deltager forskere inden for tysk. 

Det første seminar på modulet "Tysk sprog" afholdes lørdag d. 7/9 2019 på Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst. Det næste weekendseminar afholdes samme sted lørdag d. 11/1 2020.

Du kan se programmet for de to weekendseminarer her.
 

Rammer og faciliteter

Alle seminarer afholdes på Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø. Du skal selv sørge for at medbringe frokost.

Hvis du har brug for overnatning, skal du selv sørge for det. Du kan få inspiration til overnatningsmuligheder i Aalborg her.
 

Øvrige udgifter

Udover deltagerbetaling kommer udgifter til undervisningsmaterialer, ca. 800 kr. pr. semester. Derudover kommer der udgifter til rejse, ophold og forplejning i forbindelse med seminarerne.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Grammatik og sprogbeskrivelse II og skriftlig sprogproduktion II, enkeltfag fra bacheloruddannelsen og sidefaget i Tysk

Varighed

  • September 2019 - januar 2020

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 2.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. maj 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.