Tysk sprog

Grammatik og sprogbeskrivelse I - Enkeltfag

Grammatik og sprogbeskrivelse I - Enkeltfag

Grammatik og sprogbeskrivelse I giver en grundig indføring i grammatiske områder som sætnings- og ledanalyse, tempus, kasus og ordklasselære.

Enkeltfaget er meget øvelsesorienteret. Der arbejdes med beskrivelse og analyse af grammatiske strukturer.

Enkeltfaget forudsætter, at de studerende har et godt kendskab til grammatisk terminologi samt overblik over den tyske grammatik på et elementært niveau. Enkeltfagets formål er at give den studerende overblik over tysk syntaks og morfologi på et teoretisk grundlag og at kunne bruge og formidle denne viden i praksis.  

  • Indsigt i det tyske sprogs opbygning og i centrale områder af den tyske grammatik
  • Færdighed i at beskrive grundlæggende forskelle mellem det tyske og det danske sprogs struktur og semantik
  • Færdighed i at beskrive grammatiske fænomener og problemstillinger i tyske tekster
  • Færdighed i at anvende viden om tysk grammatik i praktisk sprogbrug

Den sammenhængende forståelse af det grammatiske stof skal selvfølgelig ikke ses isoleret fra praktisk sprogbrug. Som et vigtigt element vil der indgå analyse af tekster, hvor den enkeltes evne til at anvende den opnåede indsigt på konkret sprogbrug opøves. Til opøvelse af sproglig korrekthed er der udformet et onlinekursus med øvelser inden for en række grammatiske emner, der skal understøtte den studerendes sprogfærdighed.

Udbytte

Grundlæggende viden om tysk grammatik.

Seminardatoer

I starten af hvert semester (august/september og januar) afholdes et weekendseminar i Aalborg med forelæsninger, vejledning, sprogfærdighedstræning mm. Fra Aalborg Universitet deltager forskere inden for tysk. 

Det første seminar i modulet Tysk Sprog afholdes lørdag den 3. september 2016 ('Grammatik og sprogbeskrivelse I', 'Grammatik og sprogbeskrivelse III' og 'Grammatik og sprogbeskrivelse II + Skriftlig sprogproduktion II') på Aalborg Universitet, lokale 1.121, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst.

Det næste weekendseminar afholdes samme sted lørdag den 28. januar 2017 '(Fonetik og mundtlig kommunikation og formidling II', 'Lingvistik', 'Skriftlig sprogproduktion III') .

Du kan se programmet for de to weekendseminarer her.

Øvrige udgifter

Udover deltagerbetaling kommer udgifter til undervisningsmaterialer, ca. 800 kr. pr. semester. Derudover kommer der udgifter til rejse, ophold og forplejning i forbindelse med seminarerne.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Grammatik og sprogbeskrivelse I, enkeltfag fra bacheloruddannelsen og sidefaget i Tysk

Varighed

  • September 2016 - januar 2017

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 1.833 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. maj 2016

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.