AAU logo

Tysk sprog

Fonetik og mundtlig kommunikation og formidling II - Enkeltfag

Fonetik og mundtlig kommunikation og formidling II byder på en indføring i tysk fonetik med fokus på artikulation af lyd og fonetisk transskription (tysk lydalfabet) samt fokus på kommunikationsteori og -analyse.

Enkeltfaget er meget øvelsesorienteret, både med henblik på beskrivelse af tysk fonetik og på sprogfærdighedstræning på seminaret og i efterfølgende chat.

Enkeltfaget sigter mod at give de studerende teoretisk indsigt i den tyske artikulatoriske fonetik samt praktisk færdighed i at gengive udtalen af tyske ord i lydskrift (transskriptionsfærdighed). Formålet med dette enkeltfag er

 • at deltagerne generelt forbedrer egen mundtlig sprogfærdighed, så de opnår færdighed i at udtrykke sig på et flydende, kommunikativt velfungerende tysk uden eller med få grammatiske fejl
 • at deltagerne opnår kendskab til kommunikationsteori og -analyse, navnlig indsigt i egen kommunikationsform

Disse mål søges nået gennem studier af teori om tysk artikulatorisk fonetik samt træning af den enkeltes transskriptionsfærdighed.

Fonetik handler om:

 • hvordan man frembringer de forskellige tyske vokaler og konsonanter, når man taler tysk
 • hvordan disse vokal/konsonantlyde gengives i skrift
 • hvordan skrevet tysk udtales, og endelig
 • hvordan udtale kan beskrives med lydskrift

Denne form for fonetik hedder artikulatorisk fonetik.

Enkeltfaget består desuden af:

 • sprogfærdighedstræning på seminaret og i chat i Moodle
 • hjemmeopgave i kommunikationsteori
 • portfolio-eksamen

Udbytte

At kunne udtrykke sig mundtligt på et flydende, kommunikativt velfungerende tysk.

Seminardatoer

I starten af hvert semester (august/september og januar/februar) afholdes et weekendseminar i Aalborg med forelæsninger, vejledning, sprogfærdighedstræning m.m. Fra Aalborg Universitet deltager forskere inden for tysk. 

Det første seminar på modulet "Tysk sprog" afholdes lørdag d. 7/9 2019 på Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst. Det næste weekendseminar afholdes samme sted lørdag d. 11/1 2020.

Du kan se programmet for de to weekendseminarer her.
 

Rammer og faciliteter

Alle seminarer afholdes på Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø. Du skal selv sørge for at medbringe frokost.

Hvis du har brug for overnatning, skal du selv sørge for det. Du kan få inspiration til overnatningsmuligheder i Aalborg her.
 

Øvrige udgifter

Udover deltagerbetaling kommer udgifter til undervisningsmaterialer, ca. 800 kr. pr. semester. Derudover kommer der udgifter til rejse, ophold og forplejning i forbindelse med seminarerne.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Fonetik og mundtlig kommunikation og formidling II, enkeltfag fra bacheloruddannelsen og sidefaget i Tysk

Varighed

 • Februar 2020 - juni 2020

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 2.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. november 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.