AAU logo

Tysk sprog

Indhold

Der udbydes kurser inden for grammatik, lingvistik, fonetik, mundtlig kommunikation og formidling samt skriftlig sprogproduktion (aflevering af opgaver omfattende oversættelse til og fra tysk samt fri fremstilling på tysk med efterfølgende individuel feedback til den studerende). Det første semester (efterår) har fokus på grammatik og skriftlig sprogproduktion. Det andet semester (forår) har fokus på skriftlig sprogproduktion, lingvistik, fonetik samt mundtlig kommunikation og formidling.

EFTERÅR 2019

  • Grammatik og sprogbeskrivelse I (5 ECTS) afsluttes med en skriftlig stedprøve
  • Grammatik og sprogbeskrivelse II og skriftlig sprogproduktion II (5 ECTS) afsluttes med en portfolio. I løbet af semesteret skal du aflevere fem opgaver - både oversættelser til og fra tysk samt fri fremstilling på tysk.
  • Grammatik og sprogbeskrivelse III (5 ECTS) afsluttes med en mundtlig eksamen

FORÅR 2020

  • Lingvistik (5 ECTS) afsluttes med en fri skriftlig hjemmeopgave
  • Fonetik og mundtlig kommunikation og formidling II (5 ECTS) afsluttes med en portfolio
  • Skriftlig sprogproduktion III (5 ECTS) afsluttes med en skriftlig stedprøve

PRØVER

På modulet "Tysk sprog" er der prøver i samtlige fag/kurser.

PORTFOLIO - HVAD ER DET?

Portfolio betyder egentlig blot ”samlemappe” og anvendes som en skriftlig prøveform. At arbejde med en portfolio betyder, at man samler sine forskellige øvelsesopgaver i løbet af et semester og afleverer mappen ved semestrets afslutning. I den forbindelse skriver man en redegørelse for, hvordan arbejdet med faget er skredet frem i løbet af semestret. Hvilke styrker og svagheder har man opdaget? Hvad skal der i særlig grad arbejdes med? Det, at man får gjort status, betyder, at man mere målrettet kan sætte ind over for de problemer, man får identificeret undervejs, og dermed opnår man en mere effektiv læreproces.