Tysk sprog

Tysk sprog

Tysk sprog

Modulet fokuserer i høj grad på grammatik. De studerendes færdighed i at analysere og formidle grammatiske strukturer og problemstillinger i tyske tekster opøves systematisk. Grammatikundervisningen spiller sammen med undervisningen i skriftlig sprogproduktion, hvori den teoretiske grammatiske viden overføres til praksis i arbejdet med oversættelse fra dansk til tysk, fra tysk til dansk og med fri fremstilling på tysk. Teoretisk input fra fonetikkurset som artikulation af lyd er væsentlig i praksis i forbindelse med mundtlig kommunikation på tysk. Lingvistikkurset etablerer en overordnet sprogvidenskabelig ramme for det samlede modul Tysk sprog.

Du kan følge hele modulet eller vælge blot at følge enkeltfag (kurser) fra modulet. Hvis du følger hele modulet, kan du følge det med tre forskellige uddannelsesmuligheder for øje: Modulet som led i en bacheloruddannelse med Tysk som centralt fag, modulet som led i et sidefag i Tysk eller modulet som et enkeltstående modul.

Inden du søger om optagelse, skal du have gjort dig klart, hvilket uddannelsesmål, du har, samt sørge for, at du opfylder adgangskravene, da der er forskellige adgangskrav alt efter, hvilket uddannelsesmål, du har. Læs mere om adgangskrav i højremenuen.

Bemærk:

Modulet udbydes for sidste gang i studieåret 2019-2020.

læs mere

Fakta

Tysk sprog: Modul bestående af 6 enkeltfag fra bacheloruddannelsen og sidefaget i Tysk

Varighed

  • September 2019 - juni 2020

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 30

Pris

  • Hele modulet: 12.000 kr. (6.000 kr. pr. semester)
  • Enkeltfag á 5 ECTS: 2.000 kr.
  • Øvrige udgifter

Ansøgningsfrist

  • Hele modulet og enkeltfag i efteråret 2019: 1. maj 2019
  • Enkeltfag i foråret 2020: 1. november 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.