AAU logo

Tysk kultur, historie og samfundsforhold

Målgruppe

UniTysk er udviklet til at være attraktiv for en bred målgruppe. Det er således muligt enten at erhverve en ny formel kompetence eller at benytte modulerne som efteruddannelse, hvis du allerede har en kompetence i faget, som du ønsker yderligere styrket. I udviklingen af UniTysk har vi især tænkt på:

 • Gymnasie-, HF- og erhvervsskolelærere, som ønsker et sidefag, en bacheloruddannelse eller en opdatering af deres eksisterende uddannelse i Tysk
 • Folkeskolelærere, lærere i almen voksenuddannelse (VUC) og andre lærere, som ønsker en bacheloruddannelse eller blot en opdatering af deres eksisterende uddannelse i Tysk
 • Ansatte på virksomheder og i serviceerhverv, der har brug for viden om tysk kultur, tysk sprog, de dansk-tyske relationer m.m., og som har behov for udvikling af tysk sprogfærdighed på højt niveau.

Men UniTysk er desuden også attraktiv for personer, som ikke har anden uddannelse end en gymnasial uddannelse, og som ønsker at tage dele af en universitetsuddannelse.

Udbytte

 • Viden om den historiske udvikling i Tyskland fra ca. 1750 til i dag
 • Viden om det aktuelle Tysklands politiske struktur, herunder om de grundlæggende institutionelle forhold
 • Særlig indsigt i et selvvalgt emne inden for tysk historie og samfundsforhold gennem et projektbaseret emnestudie
 • Viden om tysk mediekultur, mediehistorie og medieanalyse
 • Særlig indsigt i et selvvalgt emne inden for tysk mediekultur
 • Færdighed i at udtrykke dig mundtligt på et flydende og kommunikativt velfungerende tysk
 • Færdighed i at udtrykke dig skriftligt på et sprogligt og indholdsmæssigt nuanceret, kommunikativt velfungerende tysk
 • Færdighed i at oversætte tekster til og fra tysk