AAU logo

Tysk kultur, historie og samfundsforhold

Kontakt uddannelsen

Kontakt uddannelsen vedrørende det faglige indhold, opbygning af uddannelsen, praktisk info om afholdelse af uddannelsen, samt adgangskrav, dispensation og merit.

Faglig koordinator
Jan Schlosser
Tlf.: 9940 9159
E-mail: schlosser@cgs.aau.dk

Studiesekretær
Merete Nielsen
Tlf. 9940 7035
E-mail: mnie@hum.aau.dk

Kontakt kontoret for Efteruddannelse

Har du brug for generel studievejledning i forhold til AAU's deltidsuddannelser eller spørgsmål til deltagerbetaling, adgangskrav, optagelsesprocedure m.v., er du velkommen til at kontakte kontoret for Efteruddannelse.

Vi kan også hjælpe dig videre med kontakt til relevante faglige eller administrative medarbejdere ved de forskellige efter- og videreuddannelser, som AAU udbyder.

Kontakt os på:

Telefon 9940 9420
E-mail: efteruddannelse@aau.dk

Eller ved personligt fremmøde på:

Aalborg Universitet
Efteruddannelse
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Ø.

Vores træffetid er:

Mandag til torsdag kl. 12-15
Fredag kl. 12-14