Tysk kultur, historie og samfundsforhold

Skriftlig sprogproduktion I og mundtlig kommunikation og formidling I - Enkeltfag

Skriftlig sprogproduktion I og mundtlig kommunikation og formidling I - Enkeltfag

Enkeltfaget byder på studier og øvelser i oversættelse fra dansk til tysk, fra tysk til dansk og på fri fremstilling på tysk.

Enkeltfaget er meget øvelsesorienteret. Der arbejdes med oversættelse fra dansk til tysk, fra tysk til dansk og med fri fremstilling på tysk samt med sprogfærdighedstræning på seminaret og i efterfølgende chat.

Enkeltfaget fokuserer på opøvelse af korrekt tysk mundtlig og skriftlig sprogfærdighed under inddragelse af relevant kommunikationsteori, på konstruktivt feedback til den studerende og på formidlingsevner i forbindelse med seminar og mundtlig eksamen.

Udbytte

At kunne oversætte danske tekster til tysk og tilsvarende tyske tekster til dansk samt at kunne udtrykke sig på tysk skriftsprog uden eller kun med få meningsforstyrrende fejl.

At kunne udtrykke sig mundtligt på et kommunikativt velfungerende tysk, hvor forståelsen hæmmes af få udtalemæssige, grammatiske og leksikale fejl.

Seminardatoer

September 2021

Øvrige udgifter

Udover deltagerbetaling kommer udgifter til undervisningsmaterialer, ca. 800 kr. pr. semester. Derudover kommer der udgifter til rejse, ophold og forplejning i forbindelse med seminarerne.

Alle enkeltfag på Tysk kultur, historie og samfundsforhold

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Skriftlig sprogproduktion I og mundtlig kommunikation og formidling I, enkeltfag fra bacheloruddannelsen og sidefaget i Tysk

Varighed

  • September 2021 - januar 2022

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 2.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. maj 2021 (muligt at søge fra primo marts)

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.