AAU logo

Tysk kultur, historie og samfundsforhold

Indhold

EFTERÅR 2018

  • Tysk mediekultur (5 ECTS, hvis faget skal indgå som led i et sidefag i tysk) /
    (10 ECTS, hvis faget skal indgå i en bacheloruddannelse med tysk som hovedfag, hvis du følger modulet "Tysk kultur, historie og samfundsforhold" som et enkeltstående modul, eller hvis du følger faget/kurset som et enkeltfag)
  • Skriftlig sprogproduktion I og mundtlig kommunikation og formidling I (5 ECTS)

I løbet af semesteret skal du aflevere fem opgaver - både oversættelser til og fra tysk samt fri fremstilling på tysk - med efterfølgende individuel feedback til den studerende. Derudover er der mundtlig sprogfærdighedstræning på seminaret og i en IT-baseret chat med efterfølgende individuel feedback.

FORÅR 2019

  • Tysk historie og tyske samfundsforhold (15 ECTS)

PRØVER

På modulet "Tysk kultur, historie og samfundsforhold" er der prøver i samtlige fag/kurser.

EFTERÅR 2018

I januar 2019 afholdes der eksamen i tilknytning til kurserne i efteråret 2018, dvs. "Skriftlig sprogproduktion I og mundtlig kommunikation I" (aflevering af portfolio) og "Tysk mediekultur".

I forhold til kurset "Tysk mediekultur" skal alle studerende bortset fra sidefagsstuderende udarbejde en skriftlig projektrapport. Hver studerende får tilknyttet en projektvejleder under skriveprocessen. Rapporten evalueres under en mundtlig eksamen i januar 2019. Sidefagsstuderende skriver en fri hjemmeopgave (ligeledes med en vejleder tilknyttet, men uden mundtligt forsvar), som afleveres i januar 2019.

FORÅR 2019

I forlængelse af kurset i "Tysk historie og tyske samfundsforhold" i foråret 2019 udarbejdes en skriftlig projektrapport. Hver studerende får tilknyttet en projektvejleder under skriveprocessen. Rapporten evalueres under en mundtlig eksamen i juni 2019.

PORTFOLIO - HVAD ER DET?

Portfolio betyder egentlig blot ”samlemappe” og anvendes som en skriftlig prøveform. At arbejde med en portfolio betyder, at man samler sine forskellige øvelsesopgaver i løbet af et semester og afleverer mappen ved semestrets afslutning. I den forbindelse skriver man en redegørelse for, hvordan arbejdet med faget er skredet frem i løbet af semestret. Hvilke styrker og svagheder har man opdaget? Hvad skal der i særlig grad arbejdes med? Det, at man får gjort status, betyder, at man mere målrettet kan sætte ind over for de problemer, man får identificeret undervejs, og dermed opnår man en mere effektiv læreproces.