AAU logo

Tysk kultur, historie og samfundsforhold

Adgangskrav

I forbindelse med optagelse til UniTysk-studiet skelner vi mellem enkeltfagsstuderende, enkeltmodulstuderende, sidefagsstuderende og hovedfagsstuderende. Der stilles højere adgangskrav til de studerende, som ønsker at blive optaget på sidefaget, og supplerende krav til enkelte fag i den gymnasiale uddannelse til de, der ønsker at læse tysk som hovedfag (centralt fag).

Forklaringen på dette er, at deltagerne på UniTysk skal opfylde samme adgangskrav som de ordinære studerende, der følger den tilsvarende undervisning om dagen. Deltagerne på UniTysk kommer med forskellige adgangsforudsætninger og har forskellige mål med at følge tyskundervisningen. Det er dog kun i forbindelse med optagelse og indskrivning på studiet, at vi skelner mellem de studerende. I det daglige er der ingen forskel, idet alle studerende - uanset uddannelsesbaggrund og mål med at følge uddannelsen - læser sammen og læser det samme pensum.

BEMÆRK, at hvis du ønsker at opnå faglig kompetence til at undervise i Tysk på de gymnasiale uddannelser, og dit centrale fag (hovedfag) er fra et andet hovedområde end det humanistiske, skal du - ud over at gennemføre de tre UniTysk moduler som led i et sidefag - supplere med yderligere 30 ECTS.

Adgangskravene til de tre grupper af studerende er:

ADGANGSKRAV TIL ET ENKELT MODUL (2 SEMESTRE) OG TIL ENKELTFAG FRA ET MODUL

Hvis du kun ønsker at følge et enkelt modul (som strækker sig over to semestre), eller et enkeltfag fra et modul, er adgangskravet:

  • En gymnasial uddannelse med Tysk fortsættersprog B eller Tysk begyndersprog A.

Bemærk: Hvis du ønsker at bruge enkeltfag eller enkeltmoduler fra UniTysk med henblik på, på sigt, at opnå et hovedfag i Tysk, skal du opfylde de samme faglige niveaukrav i din gymnasiale uddannelse, som fremgår nedenfor, inden du søger om optagelse på bacheloruddannelsen i Tysk.

ADGANGSKRAV TIL ET MODUL MED HENBLIK PÅ AT OPNÅ ET centralt fag (HOVEDFAG) I TYSK

Hvis du ønsker at følge alle de tre moduler, som udbydes under UniTysk over en 3-årig periode, med den hensigt efterfølgende at bruge disse moduler som led i et centralt fag (hovedfag) i tysk, er adgangskravet en gymnasial uddannelse med:

  • Tysk fortsættersprog B eller Tysk begyndersprog A
  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B.

ADGANGSKRAV TIL ET MODUL MED HENBLIK PÅ AT OPNÅ ET SIDEFAG I TYSK

Hvis du ønsker at følge alle de tre moduler, som udbydes under UniTysk over en 3-årig periode, for at opnå et sidefag i Tysk, er adgangkravet:

  • En gymnasial uddannelse med Tysk fortsættersprog B eller Tysk begyndersprog A.
  • Derudover skal du som minimum have gennemført 120 ECTS point på en bacheloruddannelse (inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække) og i et andet fag end tysk.

Hvis du ikke har ovennævnte fag i din gymnasiale uddannelse og på de angivne niveauer, må du opfylde dem ved at tage supplerende kurser på HF, VUC, GSK, Studenterkursus o.l. På Uddannelsesguiden kan du få et overblik over, hvilke uddannelsessteder, der udbyder suppleringskurser.

DISPENSATION

Der kan dispenseres for adgangskravene, hvis du skønnes at have tilsvarende kvalifikationer erhvervet på anden vis, f.eks. via udlandsophold, erhvervsarbejde og/eller anden uddannelse.

Alle, der opfylder adgangskravene, optages.

ANBEFALEDE FORUDSÆTNINGER

Det forudsættes, at du ved studiestart er fortrolig med brugen af computer, tekstbehandlingsprogrammet Word samt internet.

ANSØGNINGSVEJLEDNING

Du skal søge om optagelse via Ansøgningsportalen (et online ansøgningssystem).

Hvis du søger om optagelse på et helt UniTysk modul (30 ECTS over 1 studieår) for at bruge det som led i et hovedfag i Tysk, skal du i Ansøgningsportalen søge om optagelse på "Hel på del - UniTysk, [modulets navn] (hovedfag)", f.eks. "Hel på del - UniTysk, modulet "Tysk kultur, historie og samfundsforhold" (hovedfag)".
 
Hvis du søger om optagelse på et helt UniTysk modul (30 ECTS over 1 studieår) for at bruge det som led i et sidefag i Tysk, skal du i Ansøgningsportalen søge om optagelse på "Hel på del - UniTysk, [modulets navn] (sidefag)", f.eks. "Hel på del - UniTysk, modulet "Tysk kultur, historie og samfundsforhold" (sidefag)".
 
Hvis du søger om optagelse på et helt UniTysk modul (30 ECTS over 1 studieår) som et enkeltstående modul, skal du i Ansøgningsportalen søge om optagelse på "Hel på del - UniTysk, [modulets navn] (enkeltmodul)", f.eks. "Hel på del - UniTysk, modulet "Tysk kultur, historie og samfundsforhold" (enkeltmodul)".
 
Hvis du søger om optagelse på et enkeltfag (5 eller 10 ECTS) fra et UniTysk modul. skal du i Ansøgningsportalen søge om optagelse på "Enkeltfag Hel på del fag/moduler - [enkeltfagets navn], enkeltfag fra UniTysk", f.eks. "Enkeltfag Hel på del fag/moduler - Tysk mediekultur, enkeltfag fra UniTysk".