Unitysk

Unitysk

Unitysk

UniTysk er Aalborg Universitets it-baserede tysk-tilbud inden for efter- og videreuddannelsesområdet. Kernen i UniTysk er kultur og samfundsforhold i de tysktalende lande, den tysksprogede litteratur og arbejdet med det tyske sprog. UniTysk giver ikke blot tyskfaglige kvalifikationer, idet undervisningen er organiseret på en måde, så du samtidig opnår fortrolighed med it og med projektarbejde. For de deltagere, der til daglig er beskæftiget med undervisning, vil UniTysk således også være en inspirationskilde i forhold til fornyelse af egen undervisning.