AAU logo

Psykologi på deltid

Undervisning

Undervisning

På hvert semester er der en antal weekendseminarer, som udgør grundpillen i den undervisning, der er på semesteret.

Du kan se eksempler på semesterplaner (inkl. litteraturlister) for forårssemestre her:

2. semester: Personlighedspsykologi

4. semester: Udviklingspsykologi og Kognitionspsykologi

6. semester: Almenspsykologi med psykologiens historie

og for efterårssemestre her:

1. semester: Socialpsykologi med samfundsteori

5. semester: Pædagogisk psykologi

Du vil få opbygget dine faglige kompetencer i psykologi gennem forelæsningerne på seminarerne, gennem selvstændige studier af den obligatoriske faglitteratur, i forbindelse med projektarbejdet og ikke mindst gennem de diskussioner, der er knyttet til såvel kursusundervisningen som projektarbejdet.

Vi bruger Moodle som administrations- og fildelingssystem i forbindelse med undervisningen.

Seminarerne afholdes lørdag kl. 10-17 og søndag kl. 9-16 på:

Aalborg Universitetsbibliotek (AUB)
Langagervej 2
9220 Aalborg Ø.

Du skal selv sørge for evt. overnatning. For inspiration, se her.