AAU logo

Psykologi på deltid

Undervisning

Undervisning

Der afholdes et antal weekendseminarer pr. semester, som udgør grundpillen i den undervisning, der er på semesteret.

Ud over forelæsningerne på seminarerne får du opbygget dine faglige kompetencer i psykologi gennem selvstændige studier af den obligatoriske faglitteratur, i forbindelse med projektarbejdet og ikke mindst gennem de diskussioner, der er knyttet til såvel kursusundervisningen som projektarbejdet.

Vi bruger Moodle som administrations- og fildelingssystem i forbindelse med undervisningen.

Seminarerne afholdes på:

Aalborg Universitetsbibliotek (AUB)
Langagervej 2
9220 Aalborg Ø.

Du skal selv sørge for evt. overnatning. For inspiration, se her.