AAU logo

Psykologi på deltid

Seminar- og eksamensdatoer

Seminar- og eksamensdatoer

 

seminardatoer forår 2018

Kognitionspsykologi:

Lørdag 3. februar og søndag 4. februar 2018

Lørdag 3. marts og søndag 4. marts 2018
 

Udviklingspsykologi:

Lørdag 7. april og søndag 8. april 2018

Lørdag 5. maj og søndag 6. maj 2018
 

Almenpsykologi med psykologiens historie:

Lørdag 3. februar og søndag 4. februar 2018

Lørdag 3. marts og søndag 4. marts 2018

Lørdag 7. april 2018

Lørdag 5. maj 2018
 

Eksamensdatoer forår 2018:

14- dages opgave i kognitionspsykologi: mandag, 12. marts – mandag 26. marts 2018

14-dages opgave i personlighedspsykologi: mandag, 12. marts – mandag 26. marts 2018

14. dages opgave i udviklingspsykologi: mandag 14. maj- mandag 28. maj 2018

Projektaflevering Almenpsykologi: mandag, 28. maj 2018 

Eksamen i Almenpsykologi med psykologiens historie: lørdag, 16. juni 2018
 

seminardatoer efterår 2018

Socialpsykologi

Lørdag 29. september og søndag 30. september 2018

Lørdag 27. oktober og søndag 28. oktober 2018

Lørdag 17. november og søndag 18. november 2018
 

Arbejds- og organisationspsykologi

Lørdag 1. september og søndag 2. september 2018

Lørdag 29. september og søndag 30. september 2018
 

Pædagogisk psykologi

Lørdag 27. oktober og søndag 28. oktober 2018

Lørdag 17. november og søndag 18. november 2018
 

Valgfag: supervision – i teori og praksis

Lørdag 17. november og søndag 18. november 2018

 

Eksamensdatoer efterår 2018

Eksamen i Arbejds- og organisationspsykologi: Tirsdag, 23. oktober - tirsdag, 6. november december 2018

Aflevering af synopsis for socialpsykologi: fredag, 14. december 2018

Eksamen i socialpsykologi: lørdag, 12. januar og søndag 13. januar 2019

14-dages opgave i Pædagogisk psykologi: tirsdag, 3. januar - tirsdag, 15. januar 2019

Valgfag: Bestås ved fremmøde eller ved skriftlig hjemmeopgave, som afleveres senest 3. januar 2019

 

seminardatoer forår 2019

Personlighedspsykologi:

Lørdag 3. februar og søndag 4. februar 2019

Lørdag 2. marts og søndag 3. marts 2019
 

Introduktion til psykologisk forskningsmetodologi

Lørdag 27. april og søndag 28. april 2019
 

Kognitionspsykologi:

Lørdag 3. februar og søndag 4. februar 2019

Lørdag 2. marts og søndag 3. marts 2019
 

Udviklingspsykologi:

Lørdag 27. april og søndag 28. april 2019

Lørdag 25. maj og søndag 26. maj 2019
 

Almenpsykologi med psykologiens historie:

Lørdag 3. februar og søndag 4. februar 2019

Lørdag 2. marts og søndag 3. marts 2019

Lørdag 6. april 2019

Lørdag 27. april 2019

 

Eksamensdatoer forår 2019

14-dages opgave i personlighedspsykologi: mandag, 25. marts – mandag, 8. april 2019

14- dages opgave i kognitionspsykologi: mandag, 25. marts – mandag, 8. april 2019

14-dages opgave i udviklingspsykologi: mandag 3. juni – mandag, 17. juni 2019

14- dages opgave i Psykologisk forskningsmetodologi: mandag 3. juni – mandag, 17. juni 2019

Projektaflevering Almenpsykologi: mandag, 27. maj 2019 

Eksamen i Almenpsykologi med psykologiens historie: lørdag, 15. juni 2019

 

Samlet oversigt over seminar- og eksamensdatoer, efterår 2018 - forår 2019.

 

08.12.2017 / Med forbehold for fejl, ændringer og ikke oprettede hold

Rammer og faciliteter

Du kan se semesterplaner (inklusive litteraturlister) for efterårssemestret under menupunktet undervisning.

Psykologi holder seminarer her:

Aalborg Universitetsbibliotek (AUB)
Langagervej 2 
9220 Aalborg Ø.

På universitetsbiblioteket (AUB) er der både gode undervisnings- og mødefaciliteter og forskellige studieområder, hvor du har mulighed for enten at fordybe dig individuelt i dit stofområde eller mødes til gruppearbejde, videndeling og netværksopbygning med dine medstuderende.

Når du er på biblioteket i den almindelige åbningstid, kan du gøre brug af alle bibliotekets faciliteter. Der er bl.a. arbejdspladser med PC'ere, hvor du har adgang til internet og bibliotekets elektroniske ydelser. De fleste PC'ere har desuden adgang til Officepakke og First Class/Moodle.

Vil du vide mere om, hvilken service biblioteket stiller til rådighed for dig som studerende på en deltidsuddannelse?
Læs mere i denne folder.

Undervisnings- og Mødelokaler på AUB

 

 

Øvrige udgifter

Udover deltagerbetalingen skal du forvente at bruge ca. 1500 kr. pr. modul til køb af bøger samt evt. udgifter til rejse og overnatning.

Mad på kursusdage er inkluderet i deltagerbetalingen.