AAU logo

Psykologi på deltid

Målgruppe

Målgruppe

De moduler, Aalborg Universitet udbyder/tidligere har udbudt inden for Psykologi på deltid, har dels været målrettet personer, der ønskede at opnå faglig kompetence i faget psykologi i de gymnasiale uddannelser, og dels personer, der ønskede en generel anvendelsesorienteret psykologisk viden som ballast i deres jobfunktion inden for eksempelvis administration, ledelse, HR, vejledning, konsultativ praksis og rådgivning.

Bemærk

Forløbet under Psykologi på deltid har ikke givet ret til at anvende titlen "Cand. psych" og heller ikke ret til at praktisere som psykolog.

Hvis man ønsker at blive Cand. psych, skal man optages på fuldtidsuddannelsen i Psykologi via Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Der er adgangsbegrænsning til Psykologiuddannelsen på fuld tid.

Det er ikke muligt at bruge deltidsuddannelsen i psykologi som en genvej til optagelse uden om KOT.

Yderligere oplysninger om den 5-årige uddannelse til Cand.psych. kan findes her.

Udbytte

På psykologi på deltid lærer du at formidle forskningsbaseret viden om psykologifaglige emner på en overskuelig og systematisk måde under hensyntagen til målgruppe og kontekst, og du lærer at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge inden for det almenpsykologiske handlingsrum.