Psykologi på deltid

Målgruppe

Målgruppe

Psykologi på deltid henvender sig dels til personer, der ønsker at opnå faglig kompetence i faget psykologi i de gymnasiale uddannelser, og dels til personer, der ønsker en generel anvendelsesorienteret psykologisk viden som ballast i deres jobfunktion inden for eksempelvis administration, ledelse, HR, vejledning, konsultativ praksis og rådgivning.

Bemærk

Forløbet under Psykologi på deltid giver ikke ret til at anvende titlen "Cand. psych" og heller ikke ret til at praktisere som psykolog.

Hvis du ønsker at blive Cand. psych, skal du optages på fuldtidsuddannelsen i Psykologi via Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Der er adgangsbegrænsning til Psykologiuddannelsen på fuld tid.

Det er ikke muligt at bruge deltidsuddannelsen i psykologi som en genvej til optagelse uden om KOT.

Yderligere oplysninger om den 5-årige uddannelse til cand.psych. kan fås ved henvendelse til Den Centrale Studievejledning på Aalborg Universitet, tlf. 9940 9440 eller på studievejledning@aau.dk.

Du kan også læse mere om den ordinære fuldtidsuddannelse i Psykologi på hjemmesiden for Psykologiuddannelsen.

Udbytte

På psykologi på deltid lærer du at formidle forskningsbaseret viden om psykologifaglige emner på en overskuelig og systematisk måde under hensyntagen til målgruppe og kontekst, og du vil lære at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge inden for det almenpsykologiske handlingsrum.