Psykologi på deltid

Valgfag: Supervision - i teori og praksis (enkeltfag)

Valgfagsmodulet er det fjerde af 9 moduler af deltidsforløbet Psykologi. Modulet er fra bachelordelen af sidefaget i Psykologi og kan følges selvstændingt og uafhængigt af de øvrige moduler.

Modulet kan følges på samme semester som modulet "Arbejds- og organisationspsykologi".

Supervision - i teori og praksis

I efteråret 2018 udbydes valgfagmodulet "Supervision - i teori og praksis".

Modulet giver en grundig indføring i, hvad supervision er, og hvordan det afgrænses fra eksempelvis vejledning og konsultation. Desuden vil betydningen af supervisionens rammer og kontrakt samt evaluering belyses.

Der vil blive introduceret til en række psykodynamiske begreber, som har relevans for supervision og vejledning, herunder betydningen af supervisionsrelationen og supervisors forskellige roller i forhold til supervisanden.

Endelig giver kurset kendskab til forskellige supervisionsformater (individuel, gruppe, tværfaglig).

I undervisningen veksles der mellem teoretisk indføring og praktiske øvelser.

Seminardatoer og øvrige udgifter

Seminardatoer efterår 2018

  • Lørdag 17. november og søndag 18. november 2018

Eksamensdatoer efterår 2018

  • Eksamen: Bestås ved aktiv deltagelse i undervisningen på seminarene eller ved skriftlig hjemmeopgave, som afleveres senest 3. januar 2019

Forbehold for fejl, ændring og aflysning.

Øvrige udgifter

Udover deltagerbetalingen skal du forvente at bruge ca. 1500 kr. per modul til køb af bøger samt evt. udgifter til rejse og overnatning. Mad på kursusdage er inkluderet i deltagerbetalingen.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Valgfag: Supervision - i teori og praksis, enkeltmodul (bachelorniveau) fra sidefaget i Psykologi

Varighed

  • November 2018 - januar 2019

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 4.250 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. juni 2018 (ledige pladser, ansøgninger modtages fortsat)

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.