AAU logo

Psykologi på deltid

Personlighedspsykologi - Enkeltfag

Personlighedspsykologi - Enkeltfag

Modulet "Personlighedspsykologi" er det andet af 9 moduler af deltidsuddannelsen i Psykologi. Modulet er fra bachelordelen af sidefaget i Psykologi og kan følges selvstændingt og uafhængigt af de øvrige moduler.

Modulet giver dig et bredt kendskab til centrale teorier og begreber om menneskets personlighed og dets sociale og biologiske grundlag. Endvidere bliver centrale teorier vedrørende individuelle forskelle behandlet. Du vil desuden få kendskab til psykologiens videnskabsteori og forskningsmetodologi, som - i forlængelse af kurset i psykologiens videnskabshistorie - vil beskæftige sig med en uddybning af videnskabsteoretiske forudsætninger og problemstillinger i psykologien, som disse kommer til udtryk i forskellige forskningstyper og metodeanvendelser. Du vil få indblik i forskellige metodiske tilgange inden for psykologiske discipliner med særligt fokus på kvalitativ forskningsmetodologi.

Modulet kan følges på samme semester som modulet "Introduktion til psykologisk forskningsmetodologi".

Seminardatoer og øvrige udgifter

seminardatoer forår 2018

 • Lørdag 3. februar og søndag 4. februar 2018
  Lørdag 3. marts og søndag 4. marts 2018

eksamensdatoer forår 2018

 • 14-dages opgave i personlighedspsykologi: mandag, 12. marts – mandag 26. marts 2018

seminardatoer forår 2019

 • Lørdag 3. februar og søndag 4. februar 2019
 • Lørdag 2. marts og søndag 3. marts 2019

eksamensdatoer forår 2019

 • 14-dages opgave i personlighedspsykologi: mandag, 25. marts – mandag, 8. april 2019

Forbehold for fejl, ændring og aflysning.

Øvrige udgifter

Udover deltagerbetalingen skal du forvente at bruge ca. 1500 kr. per modul til køb af bøger samt evt. udgifter til rejse og overnatning. Mad på kursusdage er inkluderet i deltagerbetalingen.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Personlighedspsykologi: Enkeltmodul (bachelorniveau) fra sidefaget i Psykologi

Varighed

 • Februar 2019 - april 2019. OBS: AFLYST

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 10

Pris

 • 8.500 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. december 2018

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.