Psykologi på deltid

Almenpsykologi med psykologiens historie (projekt) - Enkeltfag

Almenpsykologi med psykologiens historie (projekt) - Enkeltfag

Modulet "Projektarbejde: Almenpsykologi med psykologiens historie" er det niende og afsluttende modul af deltidsuddannelsen i Psykologi. Modulet varer et semeseter (halvt år) på deltid og er fra kandidatdelen af sidefaget i Psykologi.

På dette afsluttende modul skal du – enten alene eller i en gruppe - arbejde med problemstillinger, der inddrager aspekter af forudgående semestres stof. Deltagelse i modulet forudsætter derfor, at du har deltaget i de fleste (eller alle) af de forudgående otte moduler på deltidsforløbet i Psykologi.

Du vil modtage vejledning i projektarbejdet, ligesom emner vil blive tematiseret på weekendseminarerne.

Seminardatoer og øvrige udgifter

seminardatoer forår 2018

 • Lørdag 3. februar og søndag 4. februar 2018
 • Lørdag 3. marts og søndag 4. marts 2018
 • Lørdag 7. april 2018
 • Lørdag 5. maj 2018

eksamensdatoer forår 2018

 • Projektaflevering Almenpsykologi: mandag, 28. maj 2018 
 • Eksamen i Almenpsykologi med psykologiens historie: lørdag, 16. juni 2018

Seminardatoer efterår 2018

 • Lørdag 3. februar og søndag 4. februar 2019
 • Lørdag 2. marts og søndag 3. marts 2019
 • Lørdag 6. april 2019
 • Lørdag 27. april 2019

Eksamensdatoer forår 2018

 • Projektaflevering Almenpsykologi: mandag, 27. maj 2019 
 • Eksamen i Almenpsykologi med psykologiens historie: lørdag, 15. juni 2019

Forbehold for fejl, ændring og aflysning.

Øvrige udgifter

Udover deltagerbetalingen skal du forvente at bruge ca. 1500 kr. per modul til køb af bøger samt evt. udgifter til rejse og overnatning. Mad på kursusdage er inkluderet i deltagerbetalingen.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Almenpsykologi med psykologiens historie (projekt): Enkeltmodul (kandidatniveau) fra sidefaget i Psykologi

Varighed

 • Februar 2018 - juni 2018

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 15

Pris

 • 11.250 kr.

Ansøgningsfrist

 • 15. november 2017

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.