Psykologi på deltid

Indhold

Indhold

psykologi på deltid - opbygning og indhold

sidefag i psykologi

Sidefaget i psykologi består af bachelorsidefagsmoduler for i alt 45 ECTS og kandidatsidefagsmoduler for i alt 45 ECTS. Hvis dit hovedfag er fra et andet hovedområde end det samfundsvidenskabelige, skal du dog supplere med yderligere 30 ECTS.

90 ECTS svarer til halvandet års fuldtidsstudie, som her på deltidsforløbet strækker sig over 3 år.

Sidefaget består af følgende moduler og fastlagte forløb:

BACHELORSIDEFAGETS MODULER, I ALT 45 ECTS POINTS
 
1. semester Socialpsykologi med samfundsteori
 
15 ECTS Efterår
2. semester Personlighedspsykologi
 
10 ECTS Forår
2. semester Introduktion til psykologisk forskningsmetodologi
 
5 ECTS Forår
3. semester Arbejds- og organisationspsykologi
 
10 ECTS Efterår
3. semester Valgfag: "Supervision - i teori og praksis" (efterår 2018)
 
5 ECTS Efterår

 

KANDIDATSIDEFAGETS MODULER, I ALT 45 ECTS POINTS
 
4. semester Kognitionspsykologi
 
10 ECTS Forår
4. semester Udviklingspsykologi
 
10 ECTS Forår
5. semester Pædagogisk psykologi
 
10 ECTS Efterår
6. semester Almenpsykologi med psykologiens historie (projekt)
 
15 ECTS Forår

 

ENKELTMODULER

Du har mulighed for blot at følge et eller flere af modulerne som enkeltmoduler. Som enkeltmodulstuderende læser du på det pågældende modul sammen med de studerende, som er indskrevet på hele sidefaget. Modulets faglige indhold og niveau er det samme for begge typer af studerende.

Læs mere om indholdet af de forskellige moduler i højremenuen.