AAU logo

Psykologi på deltid

Indhold

Indhold

I studieåret 2019-2020 udbydes to enkeltmoduler i Psykologi på deltid:

efterår 2019

Modulet "Pædagogisk psykologi", som udbydes i efteråret 2019, er fra kandidatdelen af sidefaget i psykologi og vægter 10 ECTS.

forår 2020

Modulet "Almenpsykologi med psykologiens historie", som udbydes i foråret 2020, er et afsluttende projektmodul fra kandidatdelen af sidefaget i psykologi og vægter 15 ECTS.

Læs mere om modulet ved at følge linket i højremenuen.

Herefter udbydes ikke flere moduler fra sidefaget i psykologi.