AAU logo

Psykologi på deltid

Adgangskrav

Adgangskrav for optagelse på enkeltmodul på kandidatniveau:

Adgangskravet er en bacheloruddannelse med psykologi som bachelorsidefag (dvs. en 2-faglig, gymnasierettet bacheloruddannelse, hvor sidefagsdelen af bacheloruddannelsen er i psykologi).

Der kan dispenseres fra adgangskravene, hvis ansøgeren skønnes at have tilsvarende kvalifikationer erhvervet på anden vis, fx via udlandsophold, erhvervsarbejde og/eller anden uddannelse.
 

Øvrige forudsætninger

En stor del af pensum er engelsksproget, hvorfor der kræves gode læsefærdigheder på engelsk.

På modulet "Almenpsykologi med psykologiens historie" arbejdes der med problemstillinger, som inddrager faglige aspekter af de forudgående moduler på sidefaget i Psykologi. Deltagelse i modulet forudsætter derfor, at du har deltaget i de fleste (eller alle) af de forudgående moduler på deltidsforløbet i Psykologi eller sidefaget i Psykologi på Aalborg Universitet.