AAU logo

Psykologi på deltid

Adgangskrav

Adgangskrav for optagelse på enkeltmodul på kandidatniveau:

Adgangskravet er en bacheloruddannelse med psykologi som bachelorsidefag (dvs. en 2-faglig, gymnasierettet bacheloruddannelse, hvor sidefagsdelen af bacheloruddannelsen er i psykologi).

Der kan dispenseres fra adgangskravene, hvis ansøgeren skønnes at have tilsvarende kvalifikationer erhvervet på anden vis, fx via udlandsophold, erhvervsarbejde og/eller anden uddannelse.
 

Øvrige forudsætninger

En stor del af pensum er engelsksproget, hvorfor der kræves gode læsefærdigheder på engelsk.