Psykologi på deltid

Psykologi

Psykologi

Psykologi på deltid dækker over en mangfoldighed af psykologiske arbejdsfelter. Formålet med forløbet er, at du opnår forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for centrale dele af almenpsykologien, og at du lærer at anvende denne viden til at analysere og vurdere psykologifaglige problemstillinger.

aflysning af hidtidigt Udbudt psykologiforløb:

psykologi på deltid, som hidtidigt beskrevet og udbudt på denne hjemmeside, er desværre aflyst.

Vi udbyder i stedet fire særligt tilrettelagte moduler i studieåret 2018-2019, som du kan læse om nedenfor.

Suppleringskurser i Psykologi

Efterår 2018

forår 2019

 • Sundhedspsykologi, 10 ECTS, valgfag fra kandidatdelen af sidefaget i psykologi
  Pris: 5.000 kr.
  Seminardatoer: 2.-3. feb. 2019 + 2.-3. marts 2019 (forbehold for ændring)

  Ansøgningsfrist: 15. august 2018 - gælder for ordinære dimittender og gæstestuderende, som skal følge modulet på deltid i fbm. sidefagsforlængelse.
  For deltidsstuderende er fristen d. 1. oktober 2018.
   
 • Udviklingstraumer og aversive barndomsoplevelser, 5 ECTS, valgfag fra kandidatdelen af sidefaget i psykologi
  Pris: 2.500 kr.
  Seminardatoer: 27.-28. april 2019 (forbehold for ændring)

  Ansøgningsfrist: 15. august 2018 - gælder for ordinære dimittender og gæstestuderende, som skal følge modulet på deltid i fbm. sidefagsforlængelse.
  For deltidsstuderende er fristen d. 1. oktober 2018.

Undervisnings- og eksamensdatoer 2018-2019.

Bemærk, at udbuddet hovedsageligt er tiltænkt nuværende og tidligere psykologistuderende på Aalborg Universitet, som skal sidefagsforlænge. Andre kan dog søge, men AAU tager forbehold for, at holdene er overtegnede, og at vi på den baggrund må give afslag på optagelse.

For spørgsmål vedr. modulerne, kontakt studiesekretær Andrea Dosenrode, tlf. 9940 9123, ad@hum.aau.dk.

For tilmelding til modulerne: Følg de informationer, der står i det brev, du har modtaget fra Aalborg Universitet, hvis du er berørt af sidefagsforlængelse. Andre ansøgere: Kontakt Susanne Smith på kontoret for Efteruddannelse, tlf. 9940 9424, ssm@adm.aau.dk.

Forbehold for fejl og ændringer.

Betalingsforhold

Dimittender, som har gennemført 90 ECTS-point af deres sidefag som enten ordinært indskrevne studerende eller gæstestuderende på fuld tid på AAU i forbindelse med en 2-faglig gymnasielæreruddannelse, og som er berørt af den manglende sidefagssupplering, er fritaget for deltagerbetaling.

Det samme gælder dimittender, som har gennemført et sidefag som deltidsstuderende på AAU.

For alle typer af dimittender: Bemærk dog fristen for tilbagemelding til Aalborg Universitet for at være omfattet af muligheden for supplering med fritagelse for betaling: 1. oktober 2018.