Psykologi på deltid

Psykologi

Psykologi

Psykologi på deltid dækker over en mangfoldighed af psykologiske arbejdsfelter. Formålet med forløbet er, at du opnår forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for centrale dele af almenpsykologien, og at du lærer at anvende denne viden til at analysere og vurdere psykologifaglige problemstillinger.

Psykologi på deltid består af 9 moduler (enkeltfag). Du kan vælge mellem to forskellige studiemuligheder:

Sidefag i psykologi

Vi udbyder de 9 moduler i en fastlagt rækkefølge, som tilsammen udgør et sidefag i Psykologi. De 9 moduler læses fordelt over seks semestre, dvs. 3 år på deltid. Et sidefag i psykologi kan give faglig kompetence til at undervise i Psykologi på de gymnasiale uddannelser. Hvis dit centrale fag (hovedfag) er fra et andet hovedområde end det samfundsvidenskabelige, skal du imidlertid supplere med yderligere 30 ECTS - dog ikke, hvis det centrale fag er dansk, filosofi eller religion.

Enkeltmoduler fra sidefaget

Hvis du ikke har brug for et formelt sidefag i psykologi, kan du nøjes med at tage de enkeltmoduler fra sidefaget, som er relevante for dig. Et enkeltmodul varer typisk ét semester (et halvt år).

Der er forskellige adgangskrav til optagelse som henholdsvis sidefagsstuderende og enkeltmodulstuderende (se højremenuen under "Adgangskrav").

Bemærk

Du bliver ikke uddannet til psykolog ved at følge moduler under Psykologi på deltid, og de kan heller ikke bruges som en genvej til den 5-årige universitetsuddannelse som psykolog (Cand.psych.).

Fakta

9 enkeltmoduler (bachelor- og kandidatniveau), som udgør sidefaget i Psykologi

Varighed

  • September 2018 - juni 2021

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 90

Pris

  • Helt sidefag: 76.500 kr.
  • Enkeltmoduler: Fra 4.250 kr. - 12.750 kr. pr. modul
  • Øvrige udgifter

Ansøgningsfrist

  • 1. juni 2018

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.