AAU logo

Psykologi på deltid

Psykologi

Psykologi

Aalborg Universitet har i en årrække udbudt et forløb af enkeltmoduler på deltid inden for Psykologi. Forløbet er imidlertid ved at blive udfaset, og der udbydes derfor kun to moduler i studieåret 2019-2020, som primært er målrettet igangværende og tidligere deltidsstuderende ved Aalborg Universitet inden for Psykologi.

For information om udbud af de to moduler, gå til menupunktet "Indhold" i højremenuen.