Professionsrettet musikanvendelse (Promusa)

Undervisning

Undervisning

Promusa forløbet svarer til et årsværk. I alt samler du i løbet af 4 semestre minimum 60 ECTS point.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

  • Forelæsninger
  • Seminarer
  • Opgaveløsning (individuelt og i grupper)
  • Projektarbejde
  • Workshops
  • Træningsmoduler (musikalske og terapeutiske færdigheder)
  • Lærerfeedback
  • Porteføljearbejde

Hvert semester er tilrettelagt som et forløb med 4-5 weekendseminarer (fra fredag tidligst kl. 13 - søndag kl. 16).

De studerende opfordres til at danne læsegrupper, som også kan være afsæt for projektgrupper. I projektvejledningen anvendes der en blanding af face-to-face vejledning, vejledning via Skype og e-mail efter nærmere aftale mellem de(n) studerende og vejlederen. Du skal derfor have adgang til en nyere computer med internetforbindelse (både PC og Macintosh kan anvendes). Du skal påregne en arbejdsbelastning på 15-20 ugentlige timer i gennemsnit til studiet.

Undervisningen foregår på Aalborg Universitet i København, Frederikskaj 10 A, 2450 København SV, tæt ved Sydhavn Station.