Professionsrettet musikanvendelse (Promusa)

Målgruppe

Målgruppe

Dette efter- og videreuddannelsesforløb inden for musikterapi henvender sig til fagpersoner, der i forvejen har en sundhedsfaglig, pædagogisk eller kunstnerisk uddannelse, og som ønsker at opkvalificere sin viden om og kompetence til anvendelse af musik i arbejdet med mennesker med særlige behov.

Udbytte

Med denne musikterapeutiske efter- og videreuddannelse kan du tilegne dig teoretisk og forskningsbaseret viden om anvendelse af musik til fysiske, psykologiske, eksistentielle og sociale formål. Forløbet giver dig fornyet akademisk, musikalsk og kommunikativ kompetence, som du kan bruge i dit arbejde med mennesker. Forløbet kvalificerer dig dog ikke til at varetage musikterapeutiske behandlingsforløb.

Uddannelsen har fokus på at udvikle dine kompetencer indenfor bl.a. følgende fagområder:

  • Musikpsykologi
  • Musikterapiteori og -forskning
  • Gruppeterapi
  • Improvisation
  • Terapirettet krop og stemme
  • Terapirettet sammenspil
  • Musik og identitet

Forløbet kvalificerer dig endvidere til at søge optagelse på den 2-årige kandidatuddannelse i musikterapi.