AAU logo

Professionsrettet musikanvendelse (Promusa)

Kontakt uddannelsen

faglige spørgsmål angående PROMUSA 

Lektor Charlotte Lindvang, PROMUSA koordinator
E-mail: chli@hum.aau.dk
Tlf.: 9940 9056

Studienævnsformand og uddannelsesleder i Aalborg
Stine Lindahl Jacobsen
E-mail: slj@hum.aau.dk
Tlf. 9940 9103
 

Spørgsmål vedr. den praktiske afvikling af studiet

Kirsten Christensen, studiesekretær
E-mail: kic@hum.aau.dk
Tlf. 9940 9119.

Kontakt kontoret for Efteruddannelse

Har du brug for generel studievejledning i forhold til AAU's deltidsuddannelser eller spørgsmål til deltagerbetaling, adgangskrav, optagelsesprocedure m.v., er du velkommen til at kontakte kontoret for Efteruddannelse.

Vi kan også hjælpe dig videre med kontakt til relevante faglige eller administrative medarbejdere ved de forskellige efter- og videreuddannelser, som AAU udbyder.

Kontakt os på:

Telefon 9940 9420
E-mail: efteruddannelse@aau.dk

Eller ved personligt fremmøde på:

Aalborg Universitet
Efteruddannelse
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Ø.

Vores træffetid er:

Mandag til torsdag kl. 12-15
Fredag kl. 12-14

Hjælp til ansøgning

Vi anbefaler, at du opretter dig som selvoprettet bruger i Ansøgningsportalen (læs mere om det i Login- og ansøgningsvejledningen i den hvide ansøgningsboks "Søg optagelse" ovenfor).

Når du har oprettet dig som bruger i Ansøgningsportalen og skal i gang med at oprette selve ansøgningen, skal du vælge følgende, når du står i fanebladet ”Opret ansøgning”:

  • Institution: Aalborg Universitet
  • Uddannelsestype: Hel på del
  • Klik på "Søg” knappen til højre (uden at udfylde andet).

Så får du vist en liste med de søgbare Heltid på deltidsuddannelser. Vælg det ønskede forløb og færdiggør din ansøgning.

Har du brug for teknisk assistance, kan du kontakte IT-service (ITS) på tlf. 9940 2020 / support@its.aau.dk.