Professionsrettet musikanvendelse (Promusa)

Kontakt uddannelsen

faglige spørgsmål angående PROMUSA 

Lektor Charlotte Lindvang, PROMUSA koordinator
E-mail: chli@hum.aau.dk
Tlf.: 9940 9056

Studienævnsformand og uddannelsesleder i Aalborg
Stine Lindahl Jacobsen
E-mail: slj@hum.aau.dk
Tlf. 9940 9103
 

Spørgsmål vedr. den praktiske afvikling af studiet

Kirsten Christensen, studiesekretær
E-mail: kic@hum.aau.dk
Tlf. 9940 9119.

Kontakt kontoret for Efteruddannelse

Har du brug for overordnet, generel vejledning i forhold til Aalborg Universitets deltidsuddannelser, eller har du spørgsmål om deltagerbetaling, optagelsesproces m.v., er du velkommen til at kontakte os. 

Vi hjælper bl.a. med:

  • Generel, overordnet vejledning om universitetets deltidsuddannelser
  • Overordnet information om adgangskrav
  • Information om deltagerbetaling og optagelsesproces
  • Henvisning til faglige og administrative kontaktpersoner på Aalborg Universitet, f.eks. i forbindelse med uddybende, studiespecifik vejledning (inkl. adgangskrav), eller spørgsmål om dispensation og merit.

Kontakt os på:

Tlf. 9940 9420
E-mail: efteruddannelse@aau.dk

Vores træffetid er:

Mandag - torsdag kl. 12 -15
Fredag kl. 12 - 14.

Postadresse:

Aalborg Universitet
Studieservice, Efteruddannelse
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Ø.

Hjælp til ansøgning

Vi anbefaler, at du opretter dig som selvoprettet bruger i Ansøgningsportalen (læs mere om det i Login- og ansøgningsvejledningen i den hvide ansøgningsboks "Søg optagelse" ovenfor).

Når du har oprettet dig som bruger i Ansøgningsportalen og skal i gang med at oprette selve ansøgningen, skal du vælge følgende, når du står i fanebladet ”Opret ansøgning”:

  • Institution: Aalborg Universitet
  • Uddannelsestype: Hel på del
  • Klik på "Søg” knappen til højre (uden at udfylde andet).

Så får du vist en liste med de søgbare Heltid på deltidsuddannelser. Vælg det ønskede forløb og færdiggør din ansøgning.

Har du brug for teknisk assistance, kan du kontakte IT-service (ITS) på tlf. 9940 2020 / support@its.aau.dk.