Organisationskommunikation

Undervisning

Undervisning

Modulernes organisering

FACILITERING AF ORGANISATORISKE LÆREPROCESSER                                        

  • Undervisningen består af 3 seminardage
  • Undervisningen forløber som seminarer med forberedelse og løbende opgaver

NYE TENDENSER I MARKEDSKOMMUNIKATION, BRANDING OG FORBRUGERKULTUR                           

  • Undervisningen består af 3 seminardage
  • Undervisningen forløber som seminarer med forberedelse

DISTANCELEDELSE - VIRTUEL KOMMUNIKATION, SAMARBEJDE OG LEDELSE

  • Undervisningen består af 7 x 2-timers onlinesessioner og en halv fremmødedag
  • Undervisningen forløber som seminarer med forberedelse og løbende opgaver

Se undervisningsdatoer her.

Derudover skal man regne med selvstudie (evt. i selvvalgte læsegrupper) omkring den givne litteratur (ca. 500 sider pr. modul), der skal være læst inden kursets afslutning.

Alt i alt skal man på et akademisk kursus af 5 ETCS-point, som hvert modul giver, forvente en arbejdsbelastning på omkring 137 arbejdstimer. Det inkluderer forberedelse til de konkrete undervisningsgange, træning, deltagelse, diskussioner, øvelser og opgaver i og mellem de enkelte undervisningsgange samt litteraturstudier.
 

UNDERVISERere
 

Thomas Duus Henriksen, Lektor i Kommunikation, It og LæringsDesign på AAU. 

Rikke Kristine Nielsen, Lektor i Communication Dynamics (AI for the people) på AAU.

Lars Pynt Andersen, Lektor i Communication Dynamics på AAU.

 

Moodle
 

Vi bruger Moodle som administrations- og fildelingssystem i forbindelse med undervisningen.