Organisationskommunikation

Målgruppe

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til HR-medarbejdere, organisationskonsulenter, ledere eller kommende ledere, eller dig som medarbejder, der i højere grad skal arbejde med organisationen. 

Uddannelsen retter sig mod de kandidater og bachelorer, som forfremmes til ledelses- eller HR-funktioner, og derfor har behov for et supplement til deres eksisterende faglighed. Eksempelvis vil en biolog ofte indtræde i en ledelsesopgave overfor teknikere og laboranter, eller arkitekter forfremmes til at skulle lede tekniske tegnere og vil dermed mangle en ledelses- og organisationskommunikativ dimension i deres faglighed.

Tilsvarende vil uddannelsen være relevant for kandidater og bachelorer, som vælger at arbejde med organisationskommunikation på konsulentbasis, og som ønsker en praktisk orientering eller videnskabelig fundering af deres viden.

Udbytte

Gennem modulerne på deltidsforløbet i organisationskommunikation, vil du kunne udvikle din teoretiske forståelse og dine praktiske færdigheder til at kunne lede og udvikle din organisation, samt at navigere og postionere dig i den organisatoriske kompleksitet.

Uddannelsen kombinerer en teoretisk, forskningsbaseret tilgang med en praktisk tilgang til at arbejde med organisationskommunikation.

Uddannelsen har:

  • fokus på kommunikation og mindre fokus på det politiske niveau
  • en bred profil og er ikke kun orienteret mod innovationsgearing
  • fokus på ledelse i en bred kontekst, og stærkt fokus på udvikling
  • et bredt teoretisk fundament, dels med fokus på udvikling, men også med fokus på kommunikation
  • et større fokus på det kommunikative (frem for det læringsmæssige)
  • en stærk HRM/HRD og udviklingsprofil