Organisationskommunikation

Indhold

Uddannelsen er bygget op med følgende tre omdrejningspunkter:

  • Ledelseskommunikationselementet sætter fokus på lederen, på ledelsesopgaven og på de mangfoldige og komplekse samspil, som ledelse indbefatter.
  • Organisationsudviklingselementet sætter med et human resource perspektivistisk fokus på at forme organisationen og udvikle dens ressourer i rette strategisk retning.
  • Markedskommunikationselementet sætter fokus på at integrere virksomhedens indre og ydre kommunikation for at kunne navigere i konstant omskiftelighed.

De tre elementer afspejler vedvarende og aktuelle problematikker inden for ledelses- og organisationskommunikation.

Uddannelsen kombinerer teoretisk, forskningsbaseret viden om organisationskommunikation med en praktisk forståelse, som gør det muligt at omsætte teorien og bruge den direkte.

Gennem brug af simulationer, øvelser og portfolioskrivning kobles uddannelsens teoretiske viden med din egen praksis, som også danner omdrejningspunkt for dit arbejde på uddannelsen.

Der tilbydes feedback undervejs med fokus på at coache din anvendelse af teorien i egen praksis, samt til at reflektere over de effekter, som skabes.
 

Enkeltmoduler

Forløbet består af tre moduler, som kan tages uafhængigt af hinanden:

Baggrund og formål

Formålet med uddannelsen i Organisationskommunikation er, at du bliver i stand til at analysere egen organisatorisk praksis med henblik på at kunne agere og kommunikere strategisk i komplekse, organisatoriske dilemmaer og forandringsprocesser.

De tre hovedområder; ledelseskommunikation, organisationsudvikling og markedskommunikation, afspejler hovedresultaterne fra VL-analyserne fra Dansk Selskab for Virksomhedsledelse, som peger på behovet for at uddanne ledere, som på en gang formår at udvikle organisation og medarbejdere i en tiltagende kompleks og omskiftelig virkelighed. På baggrund af forskningslitteraturen indenfor ledelses- og organisationskommunikation, samt VL-analysernes aktuelle billede af aktuelle udfordringer indenfor dansk ledelse, er uddannelsen skabt.