Organisationskommunikation

Adgangskrav

Adgangskravet til efter- og videreuddannelsesforløbet i Organisationskommunikation er en gennemført relevant dansk eller international bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse defineres som relevant, hvis centrale fagområder i uddannelsen har givet dig kompetencer på mindst 60 ECTS-point inden for det kommunikationsvidenskabelige fagområde.

Det kan fx være indenfor følgende områder:

  • kommunikationsteori
  • videnskabsteori
  • teori, metode og analyse i forhold til interpersonel kommunikation, medier og ikt
  • organisationskommunikation
  • kommunikationsplanlægning

Eksempler på relevante bacheloruddannelser er:

  • Bacheloruddannelse i kommunikation
  • Bacheloruddannelse i sprog og internationale studier
  • Bacheloruddannelse i sprog og erhvervskommunikation eller international virksomhedskommunikation
  • Bacheloruddannelse i dansk/nordisk
  • Bacheloruddannelse i medievidenskab

Ansøgere, som ikke opfylder de anførte optagelseskrav, kan optages på dispensation, hvis universitetet efter en konkret vurdering skønner, at ansøgeren har uddannelsesmæssige forudsætninger, som kan sidestilles hermed. Universitetet kan i den forbindelse indkalde ansøgeren til en samtale.