AAU logo

Kommunikative aspekter vedrørende Kaj Munks liv og værker

Undervisning

Modulerne består generelt af fire undervisningsgange, som løber over fire 1-dages-seminarer fra kl. 10-16.00.

Som studerende skal man regne med selvstudie, evt. i selvvalgte læsegrupper, omkring den givne litteratur (ca. 500 sider), der skal være læst inden kursets afslutning.
 
Alt i alt skal man på et akademisk kursus af 5 ETCS-point, som disse moduler vægter (på nær projektmodulet "Kaj Munks kommunikation", som vægter 15 ECTS), forvente en arbejdsbelastning på omkring 137 arbejdstimer. Det inkluderer forberedelse til de konkrete undervisningsgange, træning i forskellige undringspraksisser, deltagelse i undervisningen, diskussioner, øvelser og opgaver i og mellem de enkelte undervisningsgange samt litteraturstudier.

Undervisningen vil både bestå af forelæsninger såvel som diskussions- og dialogfora af forskellig art, der vil fungere som fordybelses- og samtalesteder omkring og inspireret af de teoretiske tekster fra pensum.

Forløbet kræver en teoretisk fordybelse i den udvalgte litteratur, som forudsættes læst inden forelæsningerne, da forelæsninger ikke blot vil være en tekstgennemgang, men bygge på og tænke videre i forhold til teksterne. Derfor opfordres studerende til at gå sammen i studiegrupper på tværs af fagligheder og tidligere uddannelsesinstitutioner, hvor I kan læse og diskutere teksterne, inden I møder op til næste undervisning.
 

 

Faglig Kursuskoordinator og hovedunderviser

Professor, lic.phil. & dr. scient. Peter Øhrstrøm, Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet.
 

Undervisere

Ph.d. og Cand.teol. Christian Grund Sørensen, Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet

Ph.d. og Cand.pæd. Knud Erik Andersen, Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet

Professor, dr. phil. Søren Dosenrode, Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet.
 

Moodle

Vi bruger Moodle som administrations- og fildelingssystem i forbindelse med undervisningen.