AAU logo

Kommunikative aspekter vedrørende Kaj Munks liv og værker

Målgruppe

Efteruddannelsesforløbet "Kommunikative aspekter vedrørende Kaj Munks liv og værker" er især rettet mod personer med kommunikationspraksis, f.eks. undervisere, præster, filosoffer, kommunikationskonsulenter og kulturformidlere.

Det er også rettet mod studerende inden for IKT eller kommunikationsteoretiske studier og meningsdannere, som ønsker en større refleksion over det at diskutere kultur, politik og livssyn i en senmoderne samtid.

Endelig er forløbet rettet bredt mod alle interesserede i Kaj Munk og/eller kontekstuel og meningsbåret kommunikation.

Udbytte

Mere informaion følger snarest muligt..