AAU logo

Kommunikative aspekter vedrørende Kaj Munks liv og værker

Indhold

Indhold

Efteruddannelsesforløbet "Kommunikative aspekter vedrørende Kaj Munks liv og værker" består af fire moduler (enkeltfag) på henholdsvis bachelor- pg kandidatniveau på i alt 30 ECTS.

Modulerne kan følges uafhængigt af hinanden:

  • Kaj Munks kommunikation
     
  • Oplevelseskommunikation med særligt henblik på Kaj Munks Præstegård
     
  • Digitalisering af Kaj Munks værker
     
  • Filmatisering af Kaj Munks liv og virke samt af hans dramaer

Der bliver mulighed for at arbejde frit inden for studiets ramme med solid vejledning og mulighed for at inddrage egne interesser og projekter i forløbet.

Modulet "Kaj Munks kommunikation" udbydes fra 1/9 2018 som et projektmodul, der forløber over to semestre. De øvrige moduler forventes at blive udbudt senere.

 

studieordning

Modulerne i "Kommunikative aspekter vedrørende Kaj Munks liv og værker" hører under studieordningen for Bacheloruddannelserne i Kommunikation og Digitale Medier, 2018.

"Kaj Munks kommunikation" tilrettelægges, så det opfylder studieordningens krav vedr. projektmodulet ”Kommunikationsprodukter”; 15 ECTS.

"Oplevelseskommunikation med særligt henblik på Kaj Munks Præstegård" tilrettelægges, så det opfylder studieordningens krav vedr. modulet ”Oplevelseskommunikation” (5 ECTS).

"Digitalisering af Kaj Munks værker" tilrettelægges, så det opfylder studieordningens krav vedr. modulet ” Det Digitale Humaniora” (5 ECTS).

"Filmatisering af Kaj Munks liv og virke samt af hans dramaer" tilrettelægges, så det opfylder studieordningens krav vedr. modulet ”Visuelle fortællinger” (5 ECTS).

Baggrund og formål

Hvem var Kaj Munk?

Kaj Munk (1898-1944) er en kendt dansk dramatiker, lyriker, præst og samfundsdebattør. Han blev henrettet for sin kritik af Nazityskland og antisemitismen. I særlig grad er han kendt for bl.a. skuespillene ”Ordet”, ”I Brændingen” og ”Han sidder ved Smeltediglen”, men også for lyrik som ”Den blå Anemone” og ikke mindst et stort engagement i samtidens samtale om livssyn, politik, tro, ytringsfrihed mv.

Kaj Harald Leininger Petersen blev født 13. januar 1898 i Maribo. I 1903 blev han, efter begge sine forældres død, taget i pleje hos Peter og Marie Munk i Opager uden for Maribo. Han gik i skole i Opager og Vejleby, realskole i Maribo og gymnasium i Nykøbing Falster. I 1917 blev han student og flyttede til København for at studere teologi, hvor han blev Cand.theol. i 1924 og samme år sognepræst i Vedersø i Vestjylland. I 1929 blev han gift med Elise Marie Jørgensen (Lise Munk) fra Vedersø.

Kaj Munk blev for alvor kendt i 1931, da skuespillet Cant opførtes på Det Kongelige Teater; men allerede i 1917 havde Munk skrevet sit første skuespil Pilatus, et bibelsk drama. Kaj Munk blev myrdet af Gestapo natten til 5. januar 1944 på Hørbylunde Bakke ved Silkeborg. Efter krigen blev Kaj Munk yderligere kendt bl.a. igennem filmatiseringen i 1955 af skuespillet Ordet, skrevet i 1925.

Samtiden betragtede Kaj Munk som en af Nordens fremmeste dramatikere. Han var også uden tvivl en af Danmarks mest læste journalister. Men helt overordnet kan Kaj Munks liv og virke siges at have fem dimensioner: Den kritiske og samfundsrevsende debat og journalistik, hans kristne livssyn og svært definerbare lutheranske teologi, hans vildt anderledes, markante og omskiftelige politiske synspunkter og ikke mindst hans store skønlitterære produktion af især dramatik. Endelig er der hans fascinerende og inspirerende liv og gerning. Uanset hvilken side af Kaj Munk, man måtte finde interessant, er det imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at Kaj Munk var et menneske med høje etiske krav.

Denne spinkle, lettere skrutryggede og blege præsts ord afslører en brændende, bankende og brølende kæmpe, der ikke bare forholdt sig til stort set alt i sin samtid, men også til en lang række højaktuelle emner som fx. diktatorer, krig, kristen modstand og ytringsfrihed.
 

 

Vil du vide mere?

Kaj Munk Forskningscentret

Tidsskriftet Munkiana