AAU logo

Kommunikative aspekter vedrørende Kaj Munks liv og værker

Adgangskrav

Adgangskrav for enkeltmoduler

En gymnasial uddannelse (studentereksamen, hf, hhx eller htx) eller tilsvarende. I din gymnasiale uddannelse skal du have opnået følgende niveaukrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
  • Kommunikation/IT A eller yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Dispensation

Du har mulighed for at søge dispensation for ovennævnte adgangskrav, hvis du har tilsvarende kvalifikationer opnået på anden vis.

Når du er indskrevet som enkeltmodulstuderende, vil du efter endt studieforløb kunne få udstedt enkeltmodulbevis for dit/dine moduler.