Forskning, læring og udvikling i klinisk praksis

Forskning, læring og udvikling i klinisk praksis

Forskning, læring og udvikling i klinisk praksis

Dette efter-videreuddannelsesforløb på AAU Campus København er udviklet til dig, der arbejder som sygeplejerske, ergo-fysioterapeut, jordemoder eller som anden sundhedsprofessionel. Vi forventer, du har erfaring med arbejde i praksis, og at du har et ønske om at videreudvikle din egen og dine kollegers praksis. Du vil lære at bidrage til en udviklings- og forskningskultur i klinikken samtidig med, at du fortsat kan være i front i klinisk arbejde. Du vil forbedre dine projektkompetencer, ligesom du også vil få viden, kompetencer og færdigheder i at bedrive undersøgelsesarbejde. Der starter nyt forløb i 2019.


'Forskning, læring og udvikling i klinisk praksis - FLUK' er relevant for dig, der ønsker at arbejde med udvikling og forskning af og i praksis. Du har sikkert masser af idéer til, hvordan I kan forbedre og koordinere praksis men savner et boost til, hvordan du kan realisere dine ambitioner.

På dette kandidatmodul vil du opnå viden, kompetencer og færdigheder i at undersøge konkrete problemstillinger og initiere og understøtte læring og forandringsprocesser i tæt samarbejde med dine kolleger. Som en del af undervisningen bliver der sat fokus på DIN praksis, dvs. de læring- og forandringsprocesser, som du, dine kolleger og din organisation bliver en del af gennem et konkret projektarbejde. Derved opnår du kvalifikationer til at iværksætte, gennemføre og evaluere praksisnære forsknings- og udviklingsprojekter med afsæt i kliniske problemstillinger.
 

Undervisningen

Undervisningen finder sted på AAU Campus København. Underviserne er tilknyttet Institut for Læring og Filosofi i København. De er alle en del af  forskningsgruppen SOUL, som arbejder med  Sundhed, Organisation, Uddannelse og Læring, og har i flere år undervist på modulet "Sundhed og læring" på kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser. Du vil komme til at arbejde projektorienteret med konkrete kliniske problemstillinger, så du skal forvente, at studieaktiviteterne har både praktisk og teoretisk karakter. 

 

på kandidatniveau

'Forskning, læring og udvikling i klinisk praksis - FLUK' er et uddannelsesforløb på kandidatniveau. Faget er en del af Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsproceser, men er her løftet ud af sin sædvanlige sammenhæng; faget er i denne sammenhæng tilrettelagt som et deltidsstudie. Modulet vægter 20 ECTS-point, som følges over to universitetssemestre med studiestart ultimo januar 2019 og eksamen medio januar 2020. Selve undervisningen vil finde sted som otte halvdagsseminarer. På seminarerne vil der være undervisning, diskussioner i grupper mm. I mellemperioderne vil du løbende arbejde hands-on med udvikling- og forskningsaktiviteter i tæt samarbejde med dine kolleger og vejledere.

Fakta

Forskning, læring og udvikling i klinisk praksis: Enkeltfag fra kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser (valgmodulet ”Sundhed og læring”, §14)

Varighed

  • Februar 2019 - januar 2020

Sted

  • København

ECTS

  • 20

Pris

Ansøgningsfrist

  • 1. november 2018

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.