AAU logo

Forskning, læring og udvikling i klinisk praksis

Forskning, læring og udvikling i klinisk praksis (FLUK)

Forskning, læring og udvikling i klinisk praksis (FLUK)

Efter-videreuddannelsesforløb på AAU København. Det er udviklet til dig, der arbejder i ledelses- og udviklingsfunktioner for sygeplejersker, bioanalytikere, ergo-fysioterapeuter, jordemødre eller andre sundhedsprofessionelle. Vi forventer, du har tæt tilknytning til praksis, og at du har et ønske om at videreudvikle din og dine kollegers/ansattes praksis. På FLUK vil du lære, hvordan du kan bidrage til en udviklings- og forskningskultur i klinisk praksis i både regionalt, kommunalt eller privat regi. Du vil forbedre dine projektledelseskompetencer, ligesom du også vil få viden, kompetencer og færdigheder i at initiere og bedrive undersøgelsesarbejde.

FLUK-forløbet udbydes næste gang i efteråret 2021.

'Forskning, læring og udvikling i klinisk praksis - FLUK' er relevant for dig, der ønsker at arbejde med udvikling og forskning af og i praksis. Du har sikkert masser af idéer til, hvordan I kan forbedre og koordinere praksis men savner et boost til, hvordan du kan realisere dine ambitioner.

På dette kandidatmodul vil du opnå viden, kompetencer og færdigheder i at undersøge konkrete problemstillinger og initiere og understøtte læring og forandringsprocesser i tæt samarbejde med dine kolleger/ansatte.

Som en del af undervisningen bliver der sat fokus på din afdelings praksis, dvs. de læring- og forandringsprocesser, som du og din organisation bliver en del af gennem et konkret projektarbejde. Derved opnår du kvalifikationer til at iværksætte, lede og evaluere praksisnære forsknings- og udviklingsprojekter med afsæt i kliniske problemstillinger.

 

Undervisningen

Undervisningen finder sted på AAU Campus København. Underviserne er tilknyttet Institut for Læring og Filosofi i København. Du vil komme til at arbejde projektorienteret med konkrete kliniske problemstillinger i teori og praksis.
 

på kandidatniveau

'Forskning, læring og udvikling i klinisk praksis - FLUK' er et uddannelsesforløb på kandidatniveau. Faget er en del af Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser, men er her løftet ud af sin sædvanlige sammenhæng; faget er i denne sammenhæng tilrettelagt som et deltidsforløb. 

Modulet har et omfang af 20 ECTS-point, som følges over to universitetssemestre. Undervisningen finder sted som otte heldagsseminarer. På seminarerne vil der være undervisning, diskussioner i grupper mm. I mellemperioderne vil du løbende arbejde hands-on med udvikling- og forskningsaktiviteter i tæt samarbejde med dine kolleger/ansatte og vejledere.

 

læs mere

Fakta

Forskning, læring og udvikling i klinisk praksis: Enkeltfag fra kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser (modulet ”Læring og forandring i praksis”, 9. semester)

Varighed

  • 1 år på deltid - udbydes sandsynligvis næste gang med start i efteråret 2021

Sted

  • København

ECTS

  • 20

Pris

Ansøgningsfrist

  • Oplyses senere

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.