AAU logo

Forskning, læring og udvikling i klinisk praksis

Forskning, læring og udvikling i klinisk praksis (FLUK)

Forskning, læring og udvikling i klinisk praksis (FLUK)

Dette efter-videreuddannelsesforløb på AAU Campus København er udviklet til dig, der arbejder i ledelses- og udviklingsfunktioner for sygeplejersker, bioanalytikere, ergo-fysioterapeuter, jordemødre eller andre sundhedsprofessionelle. Vi forventer, du har tæt tilknytning til praksis, og at du har et ønske om at videreudvikle din og dine kollegers/ansattes praksis. På FLUK vil du lære, hvordan du kan bidrage til en udviklings- og forskningskultur i klinisk praksis i både regionalt, kommunalt eller privat regi. Du vil forbedre dine projektledelseskompetencer, ligesom du også vil få viden, kompetencer og færdigheder i at initiere og bedrive undersøgelsesarbejde. Der starter nyt forløb i september 2019.


'Forskning, læring og udvikling i klinisk praksis - FLUK' er relevant for dig, der ønsker at arbejde med udvikling og forskning af og i praksis. Du har sikkert masser af idéer til, hvordan I kan forbedre og koordinere praksis men savner et boost til, hvordan du kan realisere dine ambitioner.

På dette kandidatmodul vil du opnå viden, kompetencer og færdigheder i at undersøge konkrete problemstillinger og initiere og understøtte læring og forandringsprocesser i tæt samarbejde med dine kolleger/ansatte. Som en del af undervisningen bliver der sat fokus på din afdelings praksis, dvs. de læring- og forandringsprocesser, som du og din organisation bliver en del af gennem et konkret projektarbejde. Derved opnår du kvalifikationer til at iværksætte, lede og evaluere praksisnære forsknings- og udviklingsprojekter med afsæt i kliniske problemstillinger.

 

Mød os til informationsmøde

Kom til informationsmøde onsdag d. 03. april 2019 og hør mere om uddannelsen.
Du kan læse mere om arrangementet her.

 

Undervisningen

Undervisningen finder sted på AAU Campus København. Underviserne er tilknyttet Institut for Læring og Filosofi i København. De er alle en del af  forskningsgruppen SOUL, som arbejder med  Sundhed, Organisation, Uddannelse og Læring, og har i flere år undervist på modulet "Sundhed og læring" på kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser. Du vil komme til at arbejde projektorienteret med konkrete kliniske problemstillinger i teori og praksis

 

på kandidatniveau

'Forskning, læring og udvikling i klinisk praksis - FLUK' er et uddannelsesforløb på kandidatniveau. Faget er en del af Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser, men er her løftet ud af sin sædvanlige sammenhæng; faget er i denne sammenhæng tilrettelagt som et deltidsstudium. Modulet har et omfang af 20 ECTS-point, som følges over to universitetssemestre med studiestart primo september 2019 og eksamen medio juni 2020. Undervisningen finder sted som otte heldagsseminarer. På seminarerne vil der være undervisning, diskussioner i grupper mm. I mellemperioderne vil du løbende arbejde hands-on med udvikling- og forskningsaktiviteter i tæt samarbejde med dine kolleger/ansatte og vejledere.

 

læs mere

Fakta

Forskning, læring og udvikling i klinisk praksis: Enkeltfag fra kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser (valgmodulet ”Sundhed og læring”, §14)

Varighed

  • September 2019 - juni 2020

Sted

  • København

ECTS

  • 20

Pris

Ansøgningsfrist

  • 1. maj 2019 (muligt at søge fra primo marts)

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.