AAU logo

Facilitering af undringsbaserede dialoger og forundringsværksteder i professionelle sammenhænge

Undervisning

Undervisning

Hvert modul består af seks undervisningsgange (3 x 2-dages seminarer) af 6 timers varighed (kl. 10-16), hvor de sidste to timer er øvelser knyttet til selvstyrede gruppelæringsprocesser, hvor underviser også vil kunne supervisere. 

En vigtig del af hvert modul er disse træningssessioner og de tværfaglige netværk og udvekslinger af erfaringer, som følger her. Det kan stærkt anbefales, at man også mellem de enkelte seminarer mødes og træner på egen hånd og ud fra de opgaver og råd, som underviser giver. 

Dertil skal man regne med selvstudie (evt. i selvvalgte læsegrupper) omkring den givne litteratur (ca. 500 sider), der skal være læst inden kursets afslutning.

Alt i alt skal man på et akademisk kursus af 5 ETCS-point, som dette kursus giver, forvente en arbejdsbelastning på omkring 137 arbejdstimer. Det inkluderer forberedelse til de konkrete undervisningsgange, træning, deltagelse, diskussioner, øvelser og opgaver i og mellem de enkelte undervisningsgange samt litteraturstudier.

Hovedunderviser

Finn Thorbjørn Hansen

Finn Thorbjørn Hansen, phd. i pædagogisk filosofi og professor i filosofisk og dialogisk praksis. 

Han har i over 15 år arbejdet med filosofisk vejledning, eksistenspædagogik og sokratiske dialoggrupper og oprettede i 2002 Dansk Selskab for Filosofisk Praksis. 

Han har skrevet et stort antal artikler og bøger som Den sokratiske dialoggruppe (2000), Det filosofiske liv (2002), At stå i det åbne (2008), der er en grundbog inden for filosofisk vejledning samt Kan man undre sig uden ord? (2014), At undre sig ved livets afslutning (2016) og Arkitektur & Designpædagogik (2016). Desuden har han været med til at udvikle håndbogen: Hands on Metode Bogen (2017) for Vejle Innovations Sommerskole. Aktuelt er han på vej med en ny bog Den undrende organisation: Undrings- og visdoms-dreven innovation i offentlige kommuner, der forventes udgivet i starten af 2018.

Forskningsmæssigt har han arbejdet med undringens fænomenologi og undringsbaserede dialoger og såkaldte 'undringsværksteder' på lærerseminarer, Designskolen Kolding, sygepleje- og pædagoguddannelser, Anker Fjord Hospice og senest Vejle Kommune og deres innovationsafdeling. 

Sideløbende med forskning har han omfattende erfaring i at undervise og træne professionelle i undringsbaserede dialog og innovationsprocesser, der kan fremme de mere eksistentielle og mellemmenneskelige dimensioner med relation til 'det meningsfulde arbejdsliv'. 

I 2013 oprettede han forskningsenheden Wonder Lab på Center for Dialog og Organisationer, der bl.a. arbejder med professionsudvikling og eksistentiel dannelse og sokratiske samtalekulturer i organisationer.

Der vil også komme oplæg fra andre eksperter på området, omend det vil være begrænset på det første introducerende efteruddannelsesforløb.