AAU logo

nyheder

Hvad vil det sige at innovere med hjertet?

Hvad vil det sige at innovere med hjertet?

I forskningsrapporten: "At innovere med hjertet" uddyber professor Finn Thorbjørn Hansen fra Aalborg Universitet, hvad eksistentiel og etisk-ansvarlig innovation er.

Lagt online: 07.05.2019

Vi lever i en opskruet hastighedskultur, hvor udvikling og innovation er lig sat lig med øget produktivitet, effektivisering og økonomisk vækst. Men hvad nu, hvis vores vestlige vækstkultur og velfærdssamfund er kommet på et sidespor i iveren for hele tiden at tidsoptimere og gøre os 'nyttige'? Har vi tabt sjælen og ånden i det vi engang beskrev som 'menneskelig udvikling' og 'kvalitet i velfærdssamfundet'? Kan man forestille sig en anden form for innovations-forståelse, der ikke er merkantil og økonomisk-fikseret, men eksistentiel og visdoms-orienteret?

I en forskningsrapport, der er udviklet i samarbejde mellem Aalborg Universitet og VIA University College, træder man nye veje. Her handler det om at nytænke innovationsbegrebet og innovationsprocesser, så de rettes mod eksistentiel innovation og undrings- og visdoms-dreven innovation! Midlet er kort fortalt 'undrings-baserede dialoger' og 'undringsværksteder'. I rapporten "At innovere med hjertet" (2017) og senere i bogen "At møde verden med undren: Dannelse, innovation og organisatorisk udvikling i et værensfilosofisk perspektiv" (2018), uddyber professor Finn Thorbjørn Hansen fra Aalborg Universitet, hvad eksistentiel og etisk-ansvarlig innovation er.

Læs forskningsrapporten

Dette er bl.a. et tema, der på det nye Efter- og Videreuddannelseskursus i "Dialog- og Kommunikationsfilosofi" på Aalborg Universitet i efteråret 2019, vil blive diskuteret og uddybet.