AAU logo

Facilitering af undringsbaserede dialoger og forundringsværksteder i professionelle sammenhænge

Rikke Heller Gjørup, sygeplejerske HospiceLimfjord

I efteråret 2016 fulgte jeg med stor fornøjelse kurset Professionel undren og undersøgelse - et kursus, der kom meget kærkomment.

I mit arbejde som hospicesygeplejerske havde jeg leget med tanken om at etablere en form for filosofisk café eller undringsfællesskab med kolleger og tværfaglige samarbejdspartnere for at komme dybere ned i forståelsen af praksis. Her har kurset i undring bidraget med inspirerende og kompetent undervisning, og det samme har undersøgelser, undring og essayskrivning i grupper. Jeg er blevet styrket personligt men først og fremmest fagligt i forhold til at nå tættere på sagens kerne.

På mit arbejde er vi nu gået i gang med at eksperimentere med form og indhold i en filosofisk café. Det opleves som meget givtigt men ikke let. Næste kursus i rækken om filosofisk vejledning og organisationsudvikling er derfor også relevant som inspirationskilde fremadrettet.