AAU logo

Facilitering af undringsbaserede dialoger og forundringsværksteder i professionelle sammenhænge

Andreas Nielsen - underviser på Professionshøjskolen Absalon

Andreas Nielsen - underviser på Professionshøjskolen Absalon

Professionel Undren og Undersøgelse

Jeg valgte at deltage i kurset professionel Undren, fordi evnen til at undre sig er vigtig, både for mig selv som underviser og for de pædagogstuderende, som jeg underviser på Professionshøjskolen Absalon.

Kurset har givet mig et både teoretisk og praktisk indblik i undringsværkstedet, og hvordan man kan arbejde med det både i undervisningspraksis og i pædagogisk praksis. Undringsværkstedet gør mig i stand til sammen med pædagogstuderende og pædagoger bl.a. at undersøge og undre mig over grundlæggende relationelle fænomener som fx tillid og omsorg, sådan som de viser sig for os i vores livsverden, og sådan som vi oplever dem på vores egen krop.

Den undrende og undersøgende tilgang gør det muligt at levendegøre begreberne og åbne verden for dermed bedre at kunne møde og forstå de mennesker, som man som underviser eller professionel pædagog ønsker at skabe en udvikling sammen med. Undringsværkstedet kan således hjælpe én med at opnå et mere levende og åbent forhold til de mennesker, som man arbejder sammen med, fordi det åbner op for den konkrete erfarings- og livsverden, som vi deler sammen.

 

Filosofisk vejledning og kreativitet i professionsudvikling og organisationer

Jeg valgte at søge ind på modulet, fordi jeg godt kunne tænke mig at blive klogere på og få mere øvelse i gennem den sokratiske dialogform at undersøge og udvikle både min egen underviserpraksis på pædagoguddannelsen på professionshøjskolen Absalon og pædagogers praksis.

Kurset og den sokratiske dialogform har bl.a. gjort mig bedre i stand til at lave en kobling mellem faglig viden, teori og levede erfaringer. Det bidrager til at gøre min undervisning mere vedkommende og hjælper studerende og pædagoger til med afsæt i egne livserfaringer kombineret med faglig viden at udvikle pædagogisk praksis på en måde, som fremstår meningsfuld og vigtig både for dem selv og den pædagogiske målgruppe.