AAU logo

Facilitering af undringsbaserede dialoger og forundringsværksteder i professionelle sammenhænge

Målgruppe

Målgruppe

Med dette efteruddannelseskursus kan du tilegne dig teoretisk og forskningsbaseret viden om anvendelse af undringsbaserede dialog- og refleksionsformer i professionelle og innovative sammenhænge. Forløbet giver dig fornyet akademisk, filosofisk og dialogisk kompetence, som du kan bruge i dit arbejde med mennesker. Det kræves ikke, at du ankommer med en filosofisk faglighed, men en lyst til at filosofere og undres.

Modulet retter sig mod professionelle med erhvervserfaring inden for relations- og velfærdsprofessioner bredt (fx hospicesygeplejersker, innovationsagenter,  undervisere på relationsprofessioner) såvel som mod præster/teologer, psykologer, designere, ledere, filosoffer, konsulenter, kommunikations- og HR-medarbejdere og coaches.

Udbytte

Udbytte for modulet "Professionel undren og undersøgelse"

Den undringsbaserede dialogtilgang er i Danmark forskningsmæssigt blevet afprøvet på designskoler, hospice, kommunale innovationsafdelinger og professionsuddannelser på University Colleges.

Fokus vil både blive lagt på videns- og visdomsorienterede undersøgelser af egen praksis og fagforståelse. Det vil ske ved at se nærmere på, hvordan man via filosofisk undren og sanseligt stemte forundringsprocesser kan arbejde med betydningsfulde erfaringer af ’ikke-viden’ og emergens- og transcendens-erfaringer, der altid ligger forud for radikal nytænkning og nyskabelser.

På dette modul vil der specifikt blive introduceret til kundskabs- undringsværkstedet (Wonder Labs) som metode samt til teorier og metoder inden for nyere innovations-, dialog- og professionsforskning, der arbejder med undringsbaserede tilgange og filosofiske vejledningspraksisser.

Teoretisk vil vi f.eks. belyse, hvad man forstår ved undringens fænomenologi, og sokratiske dannelsesprocesser, og vi vil tale om og øve os i, hvordan man i praksis kan styrke deltagernes professionelle undren over egen faglighed og dømmekraft således, at den professionelle bliver bedre til at handle og improvisere ud fra, hvad øjeblikket intuitivt kalder til at gøre.

For de deltagere, der måske allerede i praksis har stiftet bekendtskab med kundskabs- og undringsværkstedet, vil der blive mulighed for dels at træne yderligere og dels via den videnskabelige faglitteratur at fordybe sig i de særlige spørgsmål, erfaringer og temaer, som man måtte ankomme med.

 

udbytte for modulet "Filosofisk vejledning og kreativitet i professionsudvikling og organisationer"

Kurset "Filosofisk vejledning og kreativitet i professionsudvikling og organisationer" giver dig teoretisk indsigt i og viser i praksis, hvorledes du kan arbejde med undrings- og legebaserede samtale- og vejledningsformer både på to-mands-hånd såvel som i grupper. En sådan tilgang kan:

  1. fremme mere værdibaseret og -søgende tænkning som optakt til grænseoverskridende nytænkning og innovation
     
  2. skabe større motivation og inspiration og meningsfulde oplevelser blandt medarbejdere i organisationer
     
  3. fremme en praktisk-etisk dømmekraft blandt professionelle, hvor de mere tavse, intuitive og praktiske kundskaber bliver mødt, undersøgt og kvalificeret via dialogiske undringsfællesskaber mellem dig som professionel og dine klienter/brugere/kursister
     
  4. give dig en dybere forståelse for, hvorledes man kan fremme en større humanisering af organisationer og institutioner.