AAU logo

Filosofisk vejledning og kreativitet i professionsudvikling og organisationer

Filosofisk vejledning og kreativitet i professionsudvikling og organisationer

Filosofisk vejledning og kreativitet i professionsudvikling og organisationer

Dette efter- og videreuddannelseskursus i Filosofisk vejledning og kreativitet handler om, hvordan du kan bruge filosofiske undringssamtaler i forhold til kreativitet, kunst og innovative processer i professionelle organisationer. Fokus vil her være på, hvordan ’wonder labs’ kan benyttes i innovative sammenhænge, og vi vil arbejde med dialoggrupper samt begreber som kreativitet, kunst, innovation og undren.

 • Arbejder du med organisationsudvikling eller med professionsudvikling?
 • Er du nysgerrig efter, hvordan du kan bruge filosofiske vejlednings- og samtaleformer i dit professionelle udviklingsarbejde?
 • Kunne du tænke dig at få indsigt i, hvordan du kan designe kreative og innovative læringsmiljøer og forløb?
 • Vil du vide, hvordan du kan etablere undrings- og legebaserede processer?
 • Ønsker du teoretisk og praktisk indsigt, hvordan du kan arbejde med at skabe større motivation, inspiration og meningsfulde oplevelser blandt medarbejdere i organisationer?

- Kan du svare ja til et eller flere af ovenstående spørgsmål, så vil dette modul i Filosofisk vejledning og kreativitet være relevant for dig.  

På kurset lærer du, hvordan undrings- og legebaserede samtale og vejledningsformer kan fremme værdibaseret og søgende tænkning som optakt til grænseoverskridende nytænkning og innovation.

Du får en Introduktion til den forskningsmæssige baggrund for professions- og organisationsudvikling ud fra en æstetisk og fænomenologiske tilgang.

Du vil møde innovationsteorier, der særlig har blik for de æstetiske, eksistentielle og etiske dimensioner i professions- og organisationsudvikling.

Du får teoretisk viden om intuition, inspiration og transcendens-erfaringer og praktiske øvelser i kreative, legende og kunstneriske processer.

På kurset præsenteres du for selvtræning gennem videoanalyse og supervisionsgrupper. Hermed trænes din evne til at praktisere filosofisk vejledning i forskellige kontekster og problemstillinger.
 

Indhold

Modulet består af seks undervisningsgange, som inkluderer øvelser i filosofisk vejledning med brug af videoanalyser af vejledningsforløbene.

1. undervisningsgang:
Den Legende og Undrende Organisation.

Introduktion til den forskningsmæssige baggrund for professions- og organisationsudvikling ud fra æstetiske og fænomenologiske tilgang. Særlig ideen om Den Legende Organisation og Den Undrende Organisation vil blive gennemgået samt nyere ideer om humanisme og ’humanistisk og eksistentiel resiliens’ i vor tid.

2. undervisningsgang:
Forskellige typer filosofisk vejledning.

Grundig indføring i traditionen for filosofisk vejledning og de mange forskellige typer af filosofisk vejledning som i dag praktiseres internationalt og nationalt. Eksempelvis vil forskellen på filosofisk vejledning og protreptik blive diskuteret. Øvelser i filosofisk vejledning påbegyndes.

3. undervisningsgang:
Fra produkt- og brugerdreven innovation til design-, menings- og undringsdreven innovation.

Præsentation af væsentlige innovationsteorier, der særlig har blik for de æstetiske, eksistentielle og etiske dimensioner i professions- og organisationsudvikling. Øvelser i innovationsprocesser med filosofisk afsæt påbegyndes.

4. undervisningsgang:
Kreativitet, designprocesser og filosofisk undren.

Med udgangspunkt i forskning omkring filosofisk undren sat i forhold til designprocesser, kreativitet og kunstneriske skabelse vil denne undervisning fokusere på intuition, inspiration og skønne transcendenserfaringer. Øvelser i sådanne kreative, legende og kunstneriske processer vil blive koblet til den filosofiske vejledningspraksis.

5. undervisningsgang:
Forskellige filosofiske temaer og problematikker i den filosofiske vejledningsforståelse.

Med udgangspunkt i nyeste forskning inden for filosofisk vejledning og ’nyere fænomenologi’ vil de mere traditionelle tilgange til filosofisk vejledning (og fx protreptik) blive problematiseret og diskuteret. Hvad synes fx den såkaldte ’negative fænomenologi’ at kunne tilbyde af nye filosofiske vejledningspraksisser?

6. undervisningsgang:
Selvtræning i forskellige filosofiske vejledningspraksisser.

Hvordan kan man selv blive bedre gennem videoanalyse og egne supervisionsgrupper til at praktisere filosofisk vejledning knyttet til forskellige kontekster og problemstillinger i professions- og organisationsudvikling? Hvorledes skabe rum og veje for at leve ’det filosofiske liv’ og netværk af ’philosophical companionships’? 
 

om undervisningen

Undervisningen vil både bestå af forelæsninger såvel som diskussions- og dialogfora af forskellig art, der vil fungere som fordybelses- og samtalesteder omkring og inspireret af de teoretiske tekster fra pensum.

Undervisningen vil overordnet set være båret af en øvelsesorienteret tilgang. Det betyder, at der ved hver undervisningsgang vil være nogle øvelser, lige som der også vil være øvelser, der skal udføres af de studerende selv mellem undervisningsgangene, samt i de to selvstyrede øvelsestimer, der følger hver undervisningsgang.

Forløbet kræver en teoretisk fordybelse i den udvalgte litteratur, som forudsættes læst inden forelæsningerne, da forelæsninger ikke blot vil være en tekstgennemgang, men bygge på og tænke videre i forhold til teksterne. Derfor opfordres studerende til at gå sammen i studiegrupper på tværs af fagligheder og tidligere uddannelsesinstitutioner, hvor I kan læse og diskutere teksterne, inden I møder op til næste undervisning.

Studiegrupperne vil også fungere som ’forsøgsstationer’, idet deltagerne i hver gruppe hjælper hinanden til at reflektere over og undre sig ud fra de levede erfaringer og tanker og ideer, som øvelserne i filosofiske vejledningspraksisser igangsætter.

Der vil blive lagt væk på videoanalyser af de filosofiske vejledningsprocesser, som hver gruppe må få etableret. Disse videoanalyser vil indgå som materiale til den afsluttende eksamen.

 

Videre forløb

Dette modul i filosofisk vejledning og kreativitet er det andet modul i efter- og videreuddannelsesforløbet, som i alt omfatter tre moduler fra kandidatuddannelsen i kommunikation. De tre moduler skal ikke tages i en bestemt rækkefølge. Hvert modul er på 5 ECTS-point. Har man gennemført alle tre moduler, kan de indgå i en fleksibel masteruddannelse.

Seminardatoer og øvrige udgifter

Undervisningen foregår på Aalborg Universitet - Nordkraft, Teglgårds Plads 1, 9000 Aalborg.

Seminardatoer: (alle dage kl. 10.00 - 16.00)

 • 12. april 2019
 • 8.-9. maj 2019
 • 4.-5. juni 2019
 • 20. juni 2019
 • 28. juni 2019 aflevering af opgave

 

Øvrige udgifter

Udover deltagerbetalingen må påregnes udgifter til litteratur samt til forplejning og evt. transport og ophold under seminarer. Kaffe og te under seminarerne er dækket af deltagerbetalingen.

Fakta

Filosofisk vejledning og kreativitet i professionsudvikling og organisationer, valgfagsmodul fra Kandidatuddannelsen i Kommunikation

Varighed

 • 1. april - 7. juli 2019. AFLYST

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

Ansøgningsfrist

 • 1. marts 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.

Hjælp til ansøgning

Vi anbefaler, at du opretter dig som selvoprettet bruger i Ansøgningsportalen (se evt. loginvejledningen s. 2, som du finder i den hvide ansøgningsboks "Søg optagelse" ovenfor).

Når du har oprettet dig som bruger i Ansøgningsportalen og skal i gang med at oprette selve ansøgningen, gør du følgende, når du står i fanebladet ”Opret ansøgning”:

 • Institution: Aalborg Universitet
 • Uddannelsestype: Enkeltfag Hel på del fag/moduler
 • Klik på "Søg” knappen til højre (uden at udfylde andet).

Så får du vist en liste med de søgbare enkeltfag. Vælg det ønskede enkeltfag og færdiggør din ansøgning.