AAU logo

Facilitering af undringsbaserede dialoger og forundringsværksteder i professionelle sammenhænge

Indhold

Indhold

Formålet med forløbet "Facilitering af undringsbaserede dialoger og forundringsværksteder i professionelle sammenhænge" er at give deltagerne viden, kompetencer og færdigheder i at lede og facilitere samtale- og udviklingsprocesser, der kan fremme en forståelse for og evne til at arbejde med den eksistentielle og etiske meningsdimension. Centralt står forundrings- og undringsparathed og filosofiske dialog- og dannelsesformer.
 
Forløbet består af tre moduler, som kan tages uafhængigt af hinanden:

1.Professionel undren og undersøgelse

Her sættes fokus på den eksistentielle og etiske dimension i arbejdslivet og professionelle relationer med Undringsværkstedet som metode.

2.Filosofisk vejledning og kreativitet

Her sættes fokus på forskellige metoder inden for filosofisk vejledning (Philosophical Counseling). Modulet omfatter også innovationsprocesser og professions- og organisationsudvikling.

3.Dialog- og Kommunikationsfilosofi i praksis og som innovativt værktøj

Her fordyber vi os i de eksistentielle og filosofiske tilgange og dimensioner i professionel kommunikation og interpersonelle samtaler. Deltagerne vil særligt blive trænet i de forskellige metoder i sokratiske dialoggrupper.