AAU logo

Facilitering af undringsbaserede dialoger og forundringsværksteder i professionelle sammenhænge

Adgangskrav

Adgangskrav

Adgangskravet er en gennemført relevant bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse.

En relevant bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse defineres i udgangspunktet som relevant, hvis centrale fagområder giver kompetence i et omfang svarende til mindst 60 ECTS point inden for det kommunikationsvidenskabelige fagområde: Kommunikationsteori, videnskabsteori, teori, metode og analyse i forhold til interpersonel kommunikation, medier og ikt samt organisationskommunikation, kommunikationsplanlægning og -intervention.

Eksempler på bacheloruddannelser, der kan give direkte adgang, er:

 • Kommunikation og digitale medier
 • Dansk
 • Sprog og internationale studier
 • Sprog og international virksomhedskommunikation
 • Medievidenskab
 • Dansk/Nordisk
 • Kommunikation
 • Sprog og Erhvervskommunikation

eller andre humanistiske bacheloruddannelser.

Hvis du ikke opfylder de ovenfor nævnte optagelseskrav, vil du evt. kunne optages på dispensation, hvis studienævnet efter en konkret vurdering skønner, at du har uddannelsesmæssige forudsætninger, som kan sidestilles hermed. Studienævnet kan i den forbindelse vælge at indkalde dig til en samtale.

Eksempler på professionsbacheloruddannelser, der kunne være omfattet af ovenstående mulighed for dispensation, er:

 • Lærer
 • Pædagog
 • Sygeplejerske
 • Socialrådgiver
 • Ergoterapeut
 • Fysioterapeut
 • Afspændingspædagog
 • Professionsbachelor i psykomotorik

Ved ansøgning om dispensation er det en fordel at have (og dokumentere) minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Eksempler på relevante bagrunde:

 • Præster/teologer (med en sjælesorgssamtale - og andre samtalekompetencer via efteruddannelser)
 • Filosoffer
 • Psykologer
 • Sygeplejersker inden for palliation (med en kommunikations-efteruddannelse eller master i palliation)
 • HR-konsulenter og coaches af forskellige typer

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurdering af adgangsgrundlag. Det betyder, at faglige vurderinger kun foretages i forbindelse med, at der indsendes en konkret ansøgning om optagelse.

Der optages max. 20 studerende pr. modul efter først-til-mølle princippet blandt kvalificerede ansøgere.