Dansk enkeltfag

Fake news, konspirationsteorier og postfaktuelt demokrati

Med Donald Trump og de seneste amerikanske præsidentvalg har begrebet ”fake news” fået nye betydninger. Hvor det før henviste til satiriske nyhedsindslag, der udstiller journalistikkens form og indhold, forbindes ordet nu med både løgnagtige nyheder, hvor en sandhed skjules for modtageren, og med en kasteskyts-strategi, hvor betegnelsen bruges til at tilsmudse alt det, man ikke er enig i eller synes er uretfærdigt.

På dette modul, som er fra kandidatuddannelsen i Dansk, undersøger og diskuterer vi fake news og begrebets forskellige betydninger. Vi kigger på brugen af fake news som både satire og propaganda op igennem historien, og vi undersøger medieudviklingens betydning for vilkårene for fake news. Samtidig skal vi også undersøge fake news som redskab i udviklingen af konspirationsteorier, og vi vil brede perspektivet ud til mere overordnede konsekvenser for journalistik og politik. Her indgår også begreber som alternative facts og ideen om postfaktuelt demokrati.

Modulets tilrettelæggelse

Modulet afholdes online via Zoom over 7 undervisningsgange med mulighed for at gøre de sidste to undervisningsgange til et fysisk seminar. Der vil være indlagt praktiske øvelser og diskussioner i forbindelse med undervisningen, så lyd og videoopkobling er nødvendigt. Undervejs tilbydes feedback til den enkelte studerende.

Indhold

 1. Fake news og forudsætninger i nyhedsjournalistikken
 2. Fake news som løgnagtige nyheder
 3. Satirisk fake news og nyhedshoaxes
 4. Fake news i historisk kontekst
 5. Konspirationsteorier og ideen om postfaktuelt demokrati
 6. Fake news, viralitet og online konspirationsteorier
 7. Afsluttende tema-workshop: Corona-fake news og online konspirationssmitte.

Pensum og litteratur

Pensum: Tekster gøres løbende tilgængelige online. Derudover bedes du anskaffe følgende udgivelser inden kursusstart:

 • Kraglund, Rikke Andersen; Jacobsen, Louise Brix og Nielsen, Henrik Skov (red.): Satirisk Fake News. Forlaget Spring, 2019.
 • Hendricks, Vincent F. og Vestergaard, Mads: Fake News. Når virkeligheden taber. Gyldendal, 2017.

Forventet arbejdsindsats

Arbejdsindsats: 5 ECTS = i alt 135 timer for hele modulet (27 timer pr. ECTS-point):

Konfrontationstimer: 7x2 timer, i alt 14 timer.

Læsning forud for kursusgangene: 60 timer.

Øvelsesarbejde: 30 timer.

EKSAMEN

Prøvens navn: Medier og kultur.

Prøveform: Aktiv deltagelse/løbende evaluering.

En intern skriftlig individuel opgave i Medier og kultur (Media and Culture).

Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave, hvis emne aftales med en underviser. Opgavebesvarelsen må højst være på 10 normalsider. Besvarelsen bedømmes af eksaminator.

Tilladte hjælpemidler: Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler

Bedømmelsesform: Bestået/ikke bestået

Censur: Intern prøve

Vurderingskriterier: Vurderingskriterierne er angivet i Aalborg Universitets eksamensordning

Seminardatoer

Modulet afvikles primært online via platformen Zoom. Der kan aftales et til to seminarer, som afholdes på Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst. Ud over den litteratur, du skal anskaffe, forventes ikke andre udgifter.

Alle enkeltmoduler

Fakta

Fake news, konspirationsteorier og postfaktuelt demokrati, modul fra kandidatuddannelsen i Dansk (modulet "Medier og kultur", KA-valgfag)

Varighed

 • Marts 2022 - juni 2022. AFLYST

Sted

 • Online (og evt. Aalborg)

ECTS

 • 5

Pris

Ansøgningsfrist

 • 1. januar 2022

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.

Hjælp til ansøgning

Vi anbefaler, at du opretter dig som selvoprettet bruger i Ansøgningsportalen (læs mere om det i Login- og ansøgningsvejledningen i den hvide ansøgningsboks "Søg optagelse" ovenfor).

Når du har oprettet dig som bruger i Ansøgningsportalen og skal i gang med at oprette selve ansøgningen, skal du vælge følgende, når du står i fanebladet ”Opret ansøgning”:

 • Institution: Aalborg Universitet
 • Uddannelsestype: Enkeltfag Hel på del fag/moduler
 • Klik på "Søg” knappen til højre (uden at udfylde andet).

Du får nu vist en liste med de søgbare enkeltfag af typen Heltid på deltid. Vælg det ønskede enkeltfag og færdiggør din ansøgning.

Har du brug for teknisk assistance, kan du kontakte IT-service (ITS) på tlf. 9940 2020 / support@its.aau.dk.