Dansk enkeltfag

Indhold

Studerende på Aalborg Universitet

Modulerne under Dansk enkeltfag ligger inden for Danskfagets tre fagområder, litteratur, sprog og medier. Modulerne er beskrevet i studieordningerne for hhv. Bacheloruddannelsen i Dansk og Kandidatuddannelsen i Dansk.

Du kan læse mere om indholdet af modulerne ved at følge links til modulbeskrivelserne i højremenuen.