AAU logo

Creative Genius

Undervisningsform

Undervisningsformen og læringsaktiviteterne på Creative Genius vil være nye for de fleste - også for deltagere, der før har studeret på Aalborg Universitet. Creative Genius uddannelsen anvender en videnskabelig metode, som er udviklet til at gøre mennesker mere kreative. Vi har baseret hele undervisningen på en radikal udvikling af den traditionelle problembaserede læring, hvor vores viden fra kreativitetsforskningen gennemsyrer alt du møder i undervisningen. Du deltager, fra morgen til aften, i det kreative miljø som teorierne beskriver.

 
INTERNATER, KURSER OG ANDRE STUDIEAKTIVITETER

I løbet af den etårige uddannelse er der 14 kursusdage, fordelt på 6 internatseminarer samt en enkeltstående erfaringsdeling / evalueringsdag.

 

STUDIEMILJØET

Undervisningen på kursusdagene er meget intense. Måden, der undervises på, vil kræve din aktive deltagelse og din fulde opmærksomhed. Det betyder, at der ikke er mulighed for andre gøremål under undervisningen. Det vil f.eks. ikke være muligt at kommunikere med omverdenen, idet de optimale betingelser for et kreativt studiemiljø nødvendigvis må udelukke computere, mobiltelefoner og ure i løbet af undervisningen og pauser. Inden kursusdagene vil der dog blive oplyst et nummer til en "nødtelefon" så vigtige private opkald kan komme frem til dig.ver eneste undervisningsdag vil være en energisk, spændende og dybdegående kombination af teori, individuelt arbejde, kreativt samarbejde og praktiske øvelser. Det giver en konkret oplevelse af at være en del af et kreativt miljø.

Du vil opleve, at der er mange andre forhold ved undervisningen, som vil være nye og eksperimenterende. Alt er designet og udviklet for at give så åbne rammer som muligt til at kunne guide, udvikle og træne dig på den bedst mulige måde. Det har vi gode erfaringer med.

 
OPGAVER

Der vil ikke være forberedelse til internaterne. Litteraturen bliver først tilgængelig efter internatet. Ideen er, at litteraturen skal anvendes som en refleksion over det, der skete i undervisningen. Herved øges fokus på opgaverne samt din mulighed for at tilegne en nærværende praktisk erfaring før en mere objektiv teoretisk og refleksiv forståelse. Det er på samme måde ikke muligt at læse forud.

Der lægges stor vægt på den kreative praksis. Derfor vil der mellem undervisningsgangene arbejdes på, at teorier og metoder anvendes hjemme i den enkelte organisation. For at få den mest effektive omsætning af viden fra internaterne vil dine daglige arbejdsopgaver være omdrejningspunktet for dit hjemmearbejdet. Af skriftlig produktion skal du regne med 4 opgaver á 7 sider fordelt over året, som alle handler om hvordan du har anvendt din kreativitet i dit daglige arbejde.

Gennem det meste af studiet vil der derudover være kreativitetstræning, som sikrer en kontinuerlig udvikling af kreative kompetencer. I perioderne mellem internaterne, arbejder du med et online træningsprogram, et hjemmetræningsprogram samt spilbaseret træning til sociale kontekster, som du skal arbejde selvstændigt med. Det forventes, at du afsætter i gennemsnit fem til ti minutter om dagen til denne funktionelle træning af din kreativitet.

 
FASTE UNDERVISERE

De faste undervisere og fagansvarlige har mange års forsknings- og undervisningserfaring bag sig. Det videnskabelige personale du møder under uddannelsen er lektor Søren Hansen og lektor Christian Byrge, som supplerer hinanden med hver deres tilgang til kreativitet.

Christian Byrge og Søren Hansen har begge en Phd grad og er lektorer på Aalborg Universitet. De er blandt andet kendt som grundlæggerne af forskningscentret for Uhæmmet Videns Anvendelse og opfindere af blandt andet Den Kreative Platform, Idetræning, Academy for Creativity, kreativitetstrænings-spillene Skitse, Ide og Mix. De har været hovedpersoner i designet af en fuld bachelor i Creativity and Business Innovations samt konceptet for Solution Camp, som i dag kører i flere europæiske lande. Byrge og Hansen har i 15 år samlet erfaring gennem samarbejdet med skoler, erhvervsliv og offentlige organisationer. De har uddannet mere end 15.000 personer, og har rådgivet mere end 300 organisationer fra USA, Kina, Afrika og Europa i forbedring af kreativitet. Deres metoder anvendes internationalt af flere end 100.000 professionelle. Herudover er de kendt som medvirkende i DR programmerne ’’9. Z. mod Kina’’ og ”Blachman på skoleskemaet”.

Søren Hansen har som ingeniør bl.a. arbejdet med hjerneforskning og kommunikationsteknologi. Han har taget en Phd i kreative gruppearbejdsprocesser. Herudover har han i sin stræben efter at forstå hvordan man hjælper mennesker og organisationer med at blive mere kreative søgt inspiration fra blandt andet yoga, meditationsteknikker og teatersport.
Christian Byrge er erhvervsøkonomi-uddannet, og har taget sin Phd i kreativitet og radikal produkt/service-udvikling. Herudover har han søgt dyb inspiration fra blandt andet neurologien, originalitet, persuasion og individuel personlig udvikling i sin stræben efter at forøge sin og andres kreativitet.