AAU logo

Creative Genius

Målgruppe

Denne uddannelse henvender sig til alle uanset profession; med særlig interesse for nytænkning og udvikling af kreative kompetencer for såvel sig selv, sit team og organisationen. Tidligere deltagere har været indenfor ledelse, økonomi, teknik, human ressource, IT, jura, sundhed, iværksætteri, konsulent og rådgivning, undervisning, fundraising, kommunikation, produktudvikling, marketing, offentlig forvaltning, pædagogik og mange andre fagområder.

 
EKSEMPLER PÅ DIVERSITET

 • Lederen, der ønsker at skabe visionære ideer og få organisationen med på disse
 • Human ressource / Lederen, der arbejder med at skabe mere kreative teams og organisationer
 • Underviseren eller konsulenten, der skal facilitere eller undervise i kreative processer
 • Forretningsudvikleren, der arbejder med nytænkning af forretningsmodeller og forretningsområder
 • Ingeniøren, der arbejder med udvikling, produktion eller planlægning
 • Den sundhedsfaglige, der arbejder med diagnosticering,
 • behandlingsmetoder og kommunikation
 • Projektlederen, der arbejder med innovationsprojekter og engagement på
 • tværs af fag og organisationer
 • Den idrætsfaglige, der udvikler udvikling af træningsformer eller
 • pædagogikker
 • Byplanlæggeren, der arbejder med fremtidens byplanlægning eller
 • infrastruktur
 • Iværksætteren, der har brug for at nytænke og skabe impact på markedet

TIDLIGERE DELTAGERE UDTALER

 

 • Karina Topp, Souschef, Aarhus Vand A/S - "Creative Genius har været en god inspiration i mit arbejde med at skabe og lede en ny innovationsstrategi der involverer os selv og alle vores partnere” 
 • Ane Kirstine Frydenboe, Udviklingskonsulent, De Grønne Pigespejdere. - ”På Creative Genius har jeg lært at udvikle træningsmetoder til at træne medarbejdernes kreativitet som en integreret del af en ny mødekultur". 
 • Karina Lindegaard - "Creative Genius har givet mig indsigt og metoder jeg anvender i det daglige til at forblive nærværende og dermed mere kreativ" 
 • Gitte Clausen, Afd. Leder, Dagplejen, Hjørring Kommune -  "Jeg har anvendt Creative Genius til at skabe rammer for et kreativt miljø, samt processer der udvikler kreative medarbejdere. Det gør dem i stand til at jonglere med deres viden og anvende den uhæmmet og horisontalt til gavn for kvalitetsudviklingen i kerneydelsen" 
 • Louise Byrge, Konsulent - “Som konsulent anvender jeg mange af elementerne fra Creative Genius i mit arbejde med at skabe kreativitet og innovation i mange forskellige organisationer” 
 • Jens Pedersen, Skoleleder Christinelystskolen. - “Som skoleleder har jeg kunne anvende metoder og begreber fra Creative Genius i mit arbejde med at skabe en mere kreativ kultur”