AAU logo

Creative Genius

Indhold

Creative Genius uddannelsen er opbygget af tre faglige fokus som du får dyb erfaring med mellem internaterne, hvor hjemmeopgaverne er en integreret del af dine arbejdsopgaver.

 • Individuel Kreativitet: Der fokuseres på udvikling af individuelle kreative kompetencer.
 • Fra idé til praksis: Der arbejdes med videreudvikling og prototyping af egne idéer i samspil med andre.
 • Kreative processer: Der arbejdes med at designe og lede samskabende processer for teams og i projektarbejder.

 
INDIVIDUEL KREATIVITET

Det første fokus i uddannelsen handler om at gøre kreativiteten til et centralt element i din måde at udføre dit arbejde på. Her er udviklingen af din personlige kreative metode samt en fokuseret træning central i udviklingen af dine kreative kompetencer. Det har til formål at udvikle analytiske og metodiske forudsætninger for at forstå og udvikle din kreativitet. Din kreativitet åbner for en større tværfaglig vidensanvendelse i din idéudvikling og hjælper dig til at gennemskue begrænsninger og mønstre i det daglige arbejde. I forbindelse med dette fokus vil du:

 • opbygge en forståelse for kreativitet og de variabler, som påvirker nyskabelse
 • få værktøjer til kreativ tænkning
 • lære at arbejde fleksibelt og mere originalt
 • få erfaring med din egen kreativ praksis
 • påbegynde træning og udvikling af din egen kreativitet

 
FRA IDE TIL PRAKSIS

Det andet fokus bygger på, hvordan man tager teamet og organisationen med i arbejdet med ideer og løsninger. Du får erfaring med forskellige typer af konkrete processer og samarbejdsformer med henblik på at skabe impact med dit arbejde. Det handler om hvordan du kan inddrage relevante videns-folk og gatekeepers i arbejdet med dine ideer og videreudvikle dem uden at give køb på kreativiteten. I forbindelse med dette fokus vil du:

 • opbygge en forståelse for de organisatoriske og kommunikative rammer for at skabe kreative gennembrud i organisationen
 • få værktøjer til at prototype idéer gennem krydsbefrugtning med andre vidensdomæner
 • designe og formalisere et personligt træningsprogram der udvikler din kreativitet

 

KREATIVE PROCESSER

I tredje fokus præcenteres en værktøjskasse og en procesmodel til at designe og lede samskabende kreative processer for teams og organisationer. Du kommer til at arbejde med rollen som leder og facilitator af skabende processer. Du får også indsigt i rammer der understøtter kreativitet på tværs af fag, afdelinger og organisationer. I forbindelse med dette fokus vil du:

 • opbygge en forståelse for hvordan man designer og leder samskabende kreative processer
 • få værktøjer og modeller til kreativ samskabelse
 • træne og udvikle andres kreativitet
 • etablere og styre kreative teams
 • udvikle en kreativ kultur og miljø

Baggrund

Creative Genius uddannelsen er et resultat af mange års forskning i kreativitet samt udvikling af teorier, metoder, værktøjer og koncepter til at gøre folk indenfor alle områder mere kreative. Det videnskabelige personale tilknyttet denne uddannelse har mange års forsknings- og undervisningserfaring bag sig. I deres forskning har de arbejdet sammen med alle typer af offentlige og private organisationer. De er anerkendte både nationalt og internationalt for opfindelsen af en række praksisnære koncepter, herunder blandt andet Den Kreative Platform, Kreativitetens Didaktik (3D didaktik), Idetræning og Academy for Creativity og kreativitetstrænings-spillene Skitse, Ide og Mix. Du kan læse mere om disse koncepter og forskningsgruppen bag på uva.aau.dk. Det videnskabelige personale du møder under uddannelsen udgøres primært af lektor Søren Hansen og lektor Christian Byrge. De er vidt forskellige i deres tilgange, og supplerer hinanden fortræffeligt. På trods af deres forskellige baggrunde både uddannelses-, arbejds- og forskningsmæssigt, vil du opleve at deres respektive energiske og nærværende tilgange går op i en højere enhed og gør undervisningen engagerende og spændende. Både Christian Byrge og Søren Hansen har udgivet en række bøger og videnskabelige artikler om kreativitet gennem en lang årrække.