AAU logo

Creative Genius

Adgangskrav

Du skal som minimum have en akademisk bachelorgrad, professionsbacheloruddannelse, en mellemlang videregående uddannelse eller en diplomuddannelse.

 
OPTAGELSE PÅ DISPENSATION

Hvis du ikke har en af de ovenfor anførte uddannelser, kan du ansøge om dispensation. Der gives dispensation, såfremt det - ud fra en konkret vurdering skønnes - at du har tilsvarende eller relevante forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravet.

 
UDVÆLGELSESKRITERIE

Der optages maksimalt 20 og minimalt 10 deltagere på uddannelsen om året, og indskrivningen sker efter først til mølle princippet. Udvælgelsen af kvalificerede ansøgere er derfor ikke relateret til krav om relevant erhvervserfaring.