AAU logo
Infomøde om HD-uddannelserne (Aalborg)

Infomøde om HD-uddannelserne (Aalborg)

Vi afholder infomøde om HD-uddannelserne på Aalborg Universitet for alle interesserede. Hvis du ønsker at skabe mere værdi for dig selv og din virksomhed, så kom og høre nærmere om dine muligheder med HD!

Tidspunkt

11.05.2020 kl. 17.00 - 19.30

Beskrivelse

På mødet vil skoleleder Lars Krull indledningsvist give en overordnet præsentation af HD-uddannelserne på Aalborg Universitet, og kommer ind på hvad der gør os anderledes end andre udbydere af HD.

Lars Krull vil blandt andet forklare vores særlige model med heldagsundervisning 1-2 hverdage per måned. Denne model tager særligt hensyn til balancen mellem familie og arbejdsliv - ulig aften- og weekendundervisning.

Lars vil også præsentere vores bærende pædagogiske princip på HD uddannelserne, som er det samme som for resten af Aalborg Universitet, nemlig Problembaseret Læring (PBL). For mange forstås Aalborg-modellen for problembaseret læring ”blot” som gruppearbejde – men Lars vil gennemgå hvordan den er meget mere end det!

Efter den overordnede introduktion har du mulighed for at få et mere detaljeret indblik i HD 1. del eller en af vores specialiseringer på HD 2. del i:

STED

Vi starter infomødet i lokale 29, Fibigerstræde 2, 9220 Aalborg Øst kl. 17.00. 

Herefter deler vi os ud på forskellige lokaler*, hvor vores kompetente og engagerede fagkoordinatorer og studiesekretærer står klar med præsentationer af de fire forskellige uddannelser – Du vil her have rig mulighed for at få besvaret alle de spørgsmål du måtte have om uddannelserne

*Nærmere information omkring lokaler tilgår på dagen. 

 

Skal vi sende dig reminders omkring infomødet? 

 

Vi glæder os til at se dig!

Til HD forsiden