AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Strategisk Indkøb og Sourcing

Strategisk Indkøb og Sourcing

Siden efteråret 2012 har Aalborg Universitet udbudt Strategisk Indkøb og Sourcing (15 ECTS) på bachelorniveau. Enkeltfaget på Aalborg Universitet har udelukkende fokus på indkøb og sourcing og udfordringerne derved. Fagets udvikler og koordinator, Morten Munkgaard Møller, fortæller her om området faget dækker.

Lagt online: 05.05.2020

 

AF ASS. PROFESSOR MORTEN MUNKGAARD MØLLER, AALBORG UNIVERSITET

Danske virksomheder står over for store udfordringer i disse år. Danske lønninger er dyre og gradvist øget i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med internationalt. Det medfører, at produktionen i Danmark fordyres og konkurrenceevnen forringes. Derfor har mange virksomheder de seneste år outsourcet meget af den produktion, der ligger til grund for deres endelige produkter. Det betyder, at store summer bliver flyttet fra virksomheden til dens underleverandører samt at tidligere in-house produktionsopgaver skifter karakter til nu at være en sourcing-opgave hos eksterne underleverandører.

I et historisk perspektiv er der tale om en transformation af virksomhederne fra at de tidligere købte 20-30% af værdibidraget, til at de i dag typisk kun selv fremstiller 20-30% af værdibidraget og køber resten hos underleverandører. Med andre ord foregår hovedparten af værditilvæksten i dag eksternt og ikke længere internt i virksomheden. Sourcing er derfor et område af stigende betydning for virksomhedens finansielle resultater og derfor naturligt kommet mere i fokus, både i praksis og akademisk hvor sourcing defineres med udgangspunkt som:

"Sourcing er processen forbundet med fremskaffelse af ressourcer såsom varer, services, kompetencer og viden, der gør virksomheden i stand til at opnå værdiforøgelse og omkostningsreduktioner under opfyldelse af kundens behov."

Ud fra denne forståelse er sourcing en aktivitet, der ikke kan overlades til en enkelt funktion, men kontinuerligt foretages af hele virksomheden i et samspil mellem de forskellige afdelinger, i modsætning til aktiviteten indkøb, der kan foretages af indkøbsafdelingen uafhængigt af de øvrige organisatoriske enheder. Enkeltfaget i Strategisk indkøb og Sourcing kigger således bredere end indkøbsfunktionen i virksomheden ved at anskue det ud fra et virksomhedsmæssigt perspektiv.

 

SOURCING PÅ DEN STRATEGISKE AGENDA

Transformation af værdikæden medfører øget fokus på sourcing, men definerer også markant nye krav og opgaver i forhold til organisering af værdikæden. Der er ikke længere alene tale om en triviel forsyningsopgave af komponenter og råvarer. Konkurrencekraft, teknologi- og produktudvikling, innovation og forretning skabes i et kompliceret samspil og i samarbejde mellem mange forskellige interne og eksterne partnere i værdikæden.

Det betyder, at traditionelle grænseflader, ansvars- og samarbejdsområder udfordres. Øget samarbejde både internt i virksomheden og eksternt bliver en forudsætning for at opnå sourcing excellence. Kort fortalt er argumentationen, at i takt med at virksomheder outsourcer en stadig større del af værdikæden, foregår sourcing som en proces, der ikke kun er lokaliseret i indkøbs- og logistikafdelingen, men i ligeså høj grad i udviklingsafdelingen (R&D) og andre steder i virksomheden, fx i en kvalitetsafdeling og i produktionen. I det perspektiv bliver sourcing en tværgående proces (jf. definitionen), der skal anskues ud fra et overordnet virksomhedsperspektiv og ikke ud fra et afdelings- eller funktionsmæssigt perspektiv. Derved hører sourcing til på den strategiske agenda.

Transformation af værdikæden er et faktum. Det store spørgsmål er, om virksomhedernes sourcingfunktion er fulgt tilsvarende med? Vores undersøgelser viser at det er den ikke, hvorfor der ligger en stor opgave i at klæde medarbejdere og ledere på i den nye netværkstruktur hvori virksomheder i dag opererer og fungerer.

 

VIL DU VIDE MERE?

Morten Munkgaard Møller har udviklet faget Strategisk Indkøb og Sourcing, som indgår som valgfag på HD2 i Organisation og Ledelse. 

Faget er et HD2 fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD2 i Organisation og Ledelse og er således tilpasset bredt til erhvervsaktive mennesker, som ønsker at supplere deres faglige viden med viden om organisation og ledelse.

Du kan finde undervisningsdatoer, fagbeskrivelse mm. på enkeltfagets hjemmeside via linket nedenfor, hvor du også finder vores ansøgningsportal:

STRATEGISK INDKØB OG SOURCING - SOM ENKELTFAG