Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Speciale i Finansiel Virksomhed

Speciale i Finansiel Virksomhed

AAU tilbyder en ny mulighed for ansatte i den finansielle sektor, i form af et speciale, der kan gennemføres i kombination med HD2 i Regnskab og Økonomistyring eller HD2 i Organisation og Ledelse, eller som selvstændigt forløb. Specialet udvikler på viden, færdigheder og kompetencer, som enhver ambitiøs medarbejder i en finansiel virksomhed har eller bør have.

Lagt online: 18.03.2021

Lars Krull, der er Skoleleder for AAU Executive som udbyder bl.a. MBA og HD-uddannelserne, udtaler om AAU’s kommende speciale:

”Vi har de seneste år oplevet en stigende interesse for kompetenceudvikling af medarbejdere fra den finansielle sektor.

Den traditionelle HD2 i Finansiel Rådgivning opfylder imidlertid ikke længere de finansielle virksomheders nutidige krav til fleksibilitet, og vi har derfor valgt at udvikle og udbyde en række finansielle fag, der blandt andet kan vælges som speciale på 3. semester af HD2 i Regnskab og Økonomistyring eller HD2 i Organisation og Ledelse.

Alternativt kan specialet tages som et selvstændigt forløb, hvis man ønsker at udbygge sin kompetenceprofil.”

Lars Krull var med til at udvikle og oprette HD2 i Finansiel Rådgivning tilbage i 2004.

Udbytte og målgruppe

Det overordnede formål med det nye speciale er at give indblik i de regler og institutioner, der regulerer de finansielle virksomheder.

Specialet beskæftiger sig med hvilke tiltag, der kan tages for at øge præstationer samt reducere risici, hvor deltagere får overblik og forståelse af den finansielle institutions samspil med små og mellemstore kunder.

Specialet er relevant for nuværende og kommende ledere, samt specialister i finansielle virksomheder.

Specialets opbygning

Specialet består samlet af 15 ECTS, som er placeret på 3. semester af HD2.

Det første fag på specialet er Styring af finansielle virksomheder (LINK)  på 10 ECTS. Dette fag kombineres med ét af følgende tre 5 ECTS valgfag:

Specialets opbygning har fokus på at sikre, at enhver specialist og nuværende eller kommende leder i den finansielle sektor bliver endnu dygtigere til at begå sig i og være med til at udvikle på en sektor, der til stadighed oplever forandringer, mediebevågenhed og politisk regulering.

Forløb med speciale i finansiel virksomhed på HD2 i Regnskab og Økonomistyring:

Forløb med speciale i finansiel virksomhed på HD2 i Organisation og Ledelse:

Planlægning

Det nye speciale udbydes første gang fra efterårssemesteret 2022. Det vil sige, at medarbejdere, der starter på HD2 i 2021 har mulighed for at tilvælge specialet når de påbegynder 3. semester.

Faget Styring af finansielle virksomheder på 10 ECTS kører første gang i efteråret 2022, mens de tre valgfag på 5 ECTS, Anti-hvidvask og terrorfinansiering (AML), Compliance samt Projektledelse udbydes i både foråret og efteråret (Du kan se datoer på hvert fags enkeltfagsside).

Ønsker du at modtage en besked så snart vi har datoer for faget Styring af finansielle virksomheder klar – så klik her!

Kontakt:

Hvis du ønsker at vide mere om Speciale i Finansiel Virksomhed på HD2, hvad enten det drejer sig om din egen eller dine medarbejderes kompetenceudvikling, så er du velkommen til at kontakte Skoleleder Lars Krull herom på:

DOWNLOAD PRODUKTARK FOR SPECIALE I FINANSIEL VIRKSOMHED